ffrwti.com

All posts tagged ffrwti.com

10 llyfr sydyn

Published Medi 26, 2014 by gwanas

Diddorol oedd darllen blog gan Ffrwti ar ffrwti.com yn annog pobl i restru deg llyfr Cymraeg sydd wedi gwneud argraff arnyn nhw am ba bynnag reswm; does dim rhaid enwi eich eich hoff lyfrau, ond llyfrau rydach chi’n eu cofio, sy’n eich atgoffa o gyfnod yn eich bywyd, sydd wedi dysgu rhywbeth i chi o bosib, neu sydd jest yn neidio i’r meddwl:

image

Mae’n bwysig peidio a phendroni gormod am y peth, dyna sut rydan ni’n cael clywed am lyfrau gwahanol i’r ‘usual suspects’.

Dyma fy rhestr i ac ambell un arall gyfrannodd:

image

Be amdanoch chi? Rhowch gynnig ar wneud rhestr o ddeg llyfr Cymraeg fel hyn. Does dim rhaid i chi rannu’ch rhestr wedyn, ond mi fyddai’n ddifyr cael gwybod.

O, a gyda llaw, mi fyddai’n teithio i Fangor pnawn ma, ar gyfer Clwb Darllen Tudur Owen a’i griw. Dyma’r llyfr gosod:

image

Mae o mor fyr, mi allech bicio i’r llyfrgell/siop i nôl copi rwan, a’i ddarllen erbyn 3.30!