Ffrindiau

All posts tagged Ffrindiau

Y Gwylliaid ar lwyfannau’r Urdd!

Published Medi 13, 2018 by gwanas

Weihei! Da iawn annwyl bwyllgor theatr/drama Steddfod yr Urdd 2019! Maen nhw wedi dewis darnau o nofelau i blant ar gyfer dwy gystadleuaeth ymgom.

Testun ymgom Bl 6 ac iau ydi ‘Ffrindiau’ gan y diweddar Gareth F Williams.

51j5AQmatqL._SX324_BO1,204,203,200_

Ardderchog. Dwi’n edrych ymlaen at weld a chlywed y gystadleuaeth honno ar lwyfannau Cymru.

Ac wrth gwrs, dwi wedi gwirioni efo’r dewis ar gyfer Ymgom Bl.7, 8 a 9
(2–4 mewn nifer) oherwydd mai dyma be sydd yn y rhaglen:

Detholiad penodol o ‘Y Gwylliaid’, Bethan Gwanas
neu
Ddetholiad dewisol o’r nofel
Copi o’r detholiad penodol ar gael o Adran yr Eisteddfod, Glan-llyn
Dim hwy na 5 munud gan gynnwys amser i osod a chlirio llwyfan.

51xLV3OPoLL._SX322_BO1,204,203,200_

Cyfle gwych i roi sylw – a chyfle – i nofelau Cymraeg (gwreiddiol) i blant a phobl ifanc – o’r diwedd!

Felly os ydach chi’n hoffi (neu’n nabod rhywun sy’n hoffi) actio a pherfformio, ewch ati i ddarllen a dethol ac ymarfer.

A phob lwc!

preview

Poeni am y pinc?

Published Ionawr 10, 2014 by gwanas

Sylw difyr gan awdur arall heddiw: Sian Northey ofynnodd i mi pam mod i wedi dewis cefndir pinc i’r blog yma.Image Wel a bod yn onest, wnes i’m sylwi ar y pinc!

Hoffi’r piws ar y top ( ocê ta, pinc tywyll) a’r lluniau du ar y gwaelod o’n i, lluniau eitha sbwci, addas ar gyfer blog am lyfrau plant, yn fy marn i. Ond mae gan Sian bwynt yndoes?

Poeni roedd hi y byddai’r lliw yn cadw’r hogia draw. O, na! Dwi’m isio i hynna ddigwydd! Ond erbyn gweld, merched sydd wedi ymateb efo sylwadau hyd yma, dim un bachgen/dyn. image

Wel? Ydi Sian yn iawn? Ydi’r pinc yma’n mynd i gadw bechgyn draw o’r blog yma? Holwch eich brodyr a’ch ffrindiau a’ch tadau a’ch cariadon!

Ac os ydach chi’n wryw sy’n darllen hwn, plis rhowch wybod. A fyddai rhywbeth tywyll neu las yn well?imageimage

Mi wnai ei newid yn syth. Ond tydi o’n bechod ein bod ni’n genedl sy’n cael ei hollti fel hyn gan liwiau? Fyddai hyn byth wedi codi yn Norwy!

Hoff lyfrau arswyd Gareth F.

Published Rhagfyr 28, 2013 by gwanas

Mae’r awdur Gareth F Williams – awdur un o fy hoff lyfrau i’r arddegau: images

wedi cysylltu efo fi yn sgîl y blog yma, a dyma ei neges am lyfrau arswyd:

Haia Beth,

Dyma rai llyfrau arswyd (y mwyafrif wedi’u hanelu at blant a phobol ifainc) y cefais flys arnyn nhw. Chwaeth personol yw pob rhestr o’r fath, wrth gwrs.

Cychwynnaf, fodd bynnag, gydag awdur nad oedd o’n sgwennu ei straeon ar gyfer ieuenctid: ro’n i yn f’arddegau pan ddeuthum ar ei draws o gyntaf, ac er i mi ddarllen miloedd o straeon dros y blynyddoedd, y fo yw’r Meistr heb os nac oni bai. Sôn ydw i wrth gwrs am M.R. James. DownloadedFile-3Dylai’r Collected Ghost Stories fod ar silff lyfrau pawb sydd â diddordeb mewn llên o’r fath. Yr argraff gyntaf gan ddarllenwyr ifainc cyfoes mae’n siŵr fyddai “Hen Ffasiwn” (h.y. mae Saesneg da’r dyddiau yma’n hen-ffash!). Ond bydd dyfalbarhau yn eu gwobrwyo’n fawr. Awgrymaf Oh Whistle and I’ll Come to You, My Lad; A Warning to the Curious; The Ash Tree… o, awgrymaf y blŵming lot!

Reit – plant ac ieuenctid.
Rwyt ti esioes wedi canu clod The Graveyard Book gan Neil Gaiman. Hoffais yn fawr un arall o’i waith, sef Coraline, am ferch sydd wedi cael ei dal yr ochr anghywir i ddrws – gyda rhieni ffug sydd â botymau yn lle llygaid.

Rhestr:
Coraline – Neil Gaiman
The Graveyard Book – Neil Gaiman
A Monster Calls – Patrick Ness
Breathe – Cliff McNishDownloadedFile-3
Whispers in the Graveyard – Theresa Breslin
The Ghost of Thomas Kempe – Penelope Lively
Robert Westall – dwy gyfrol o straeon byrion, Shades of Darkness a Demons and Shadows, yn ogystal â nofel, The Scarecrows
Black Harvest – Ann Pilling
The Skull in the Wood ¬– Sandra Greaves
Wait Till Helen Comes – Mary Downing Hahn
The Owl Service – Alan Garner (clasur!)images-2

A rhaid sôn am gerdd Walter de la Mare, The Listeners.

Manteisiaf ar y cyfle i argymell (plîs prynwch! mewn geiriau eraill) fy mhump ymdrech i yn y maes: Jara; Eira Mân, Eira Mawr; Ffrindiau; Y Dyn Gwyrdd a Hwdi.images-1DownloadedFileDownloadedFile-1DownloadedFile-2

Cofion,
Gareth F.x

Bethan sy’n siarad/sgwennu rwan: diolch Gareth! Ac mi fedra i argymell llyfrau Gareth i gyd – yn enwedig Eira Mân, Eira Mawr – enillydd Gwobr Tir na Nog gyda llaw. Ac mi fydda i’n siwr o chwilio am un o’i restr Saesneg o rwan hefyd. Rhowch wybod os ydach chi wedi darllen rhai o’r lyfrau yma, a be oedd eich barn – ac os gawsoch chi eich dychryn!