ffantasi

All posts tagged ffantasi

Nofel ffantasi Saesneg ar gyfer plant 9 +

Published Ebrill 21, 2017 by gwanas

GOIAS-banner

Dwi’n gorfod argymell hwn – The Girl of Ink and Stars gan Kiran Millwood Hargrave. Hyfryd, hyfryd, hyfryd. Jest y peth i blant (ac oedolion) sy’n hoffi ffantasi – a mapiau! Ac mae’r prif gymeriad yn ferch – ond mi ddylai bechgyn fwynhau’r stori, wir yr!

Mae Isabella yn breuddwydio am y gwledydd pell roedd ei thad yn arfer gwneud mapiau ohonyn nhw. Ond does neb yn cael symud ar yr ynys bellach. Pan mae ei ffrind yn diflannu, mae Isabella’n cynnig gwneud cofnod o’r daith. A dyna ddechrau taith a hanner, llawn afonydd sychion, coedwigoedd duon a bwystfilod – a thân.

Wedi ei sgwennu’n arbennig o dda.Nofel gyntaf yr awdures:

methode-times-prod-web-bin-ca5c2b06-13a2-11e6-bd58-7e24c8a47b2d

Os am wybod mwy amdani, dyma dudalen ar ei gwefan:

http://www.kiranmillwoodhargrave.co.uk/discover/faqs/

Dwi’n deud yn y pennawd mai ar  gyfer plant 9+ mae o, ond yn fras, plant 10-14 yw’r darllenwyr mwya tebygol. Ac mae’n dibynnu ar y plant tydi? Bydd ambell un 8 oed yn ei fwynhau’n arw, a rhai 18.

Mwynhewch!

Clwb Llyfrau Tudur Owen

Published Mehefin 2, 2015 by gwanas

Peidiwch a phoeni – dydi’r clwb ddim wedi darfod!
images-1
Fi oedd wedi rhoi nofel fawr dew iddyn nhw ei darllen, a nofel wahanol iawn hefyd. Trafod y genre ‘gwyddonias/science fiction/ffantasi’ oedden ni ar ddiwedd y sgwrs ddiwetha’, y math o lyfrau sy’n gallu bod yn gwlt, ond ar y llaw arall, ddim at ddant pawb o bell ffordd.
Dwi’n dipyn o ffan fy hun, ac yn arch-ffan o lyfrau George R R Martin ( fo sgwennodd y gyfres ‘A Song of Fire and Ice’ sydd bellach yn gyfres deledu ‘Game of Thrones’ – welsoch chi bennod neithiwr? Waaaaw! NID AR GYFER PLANT GYDA LLAW)

images

Does na’m llawer o awduron Cymru wedi mentro i’r byd hwnnw ond mae ambell un wedi rhoi cynnig arni, felly un o’r rheiny wnes i ei chynnig i’r hogia:

Ar_Drywydd_y_Duwiau_(llyfr)

Ar Drywydd y Duwiau gan Emlyn Gomer Roberts.
p02chm6dMi gafodd ei chyhoeddi yn 2010, a gwerthu’n eitha da. Mi gafodd adolygiadau ffafriol hefyd. Ond dwi’n gwybod bod ambell un ( sydd ddim yn hoffi’r genre beth bynnag) ( neu sydd jest methu derbyn y math yma o beth yn Gymraeg) ddim wedi ei hoffi. Gawn ni weld be fydd barn Tudur, Gareth a Dyl Mei… (dwi’m yn meddwl y bydd Manon Rogers yn darllen hon).

Mae gynnoch chi tan y 12fed o Fehefin i’w darllen hi os ydach chi am gymharu nodiadau efo aelodau’r clwb. Mi fyddwn ni’n ei thrafod hi rhyw dro rhwng 4 a 5 y diwrnod hwnnw.