Dolgellau

All posts tagged Dolgellau

Dawns y Gwrachod

Published Mawrth 24, 2020 by gwanas

Roedden ni wedi bwriadu cael lansiad ‘Merch y Gwyllt’ yn Sesiwn Fawr Dolgellau fis Gorffennaf.

Merch y Gwyllt f2

Bosib na fydd o’n digwydd rŵan, ond mi fydd yn digwydd yn rhywle, rhyw ben, a dyma be o’n i a chriw o ferched o Feirionnydd wedi pasa’i neud: gwisgo fel gwrachod a pherfformio’r ddawns hon yn y Sgwâr, i gyfeiliant yr un miwsig, sef ‘Schüttle deinen Speck’ (Sigla dy din) gan Peter Fox. Dyma’r ddawns:

Felly, os dach chi isio chydig o ymarfer corff yn y tŷ neu’r ardd, cydiwch mewn brwsh llawr/hŵfyr/be bynnag a gwyliwch y fidio isod sy’n cynnwys cyfarwyddiadau gan y criw uchod. Mae o yn Almaeneg efo is-deitlau Saesneg, felly mae’n gyfle i wella eich Deutsch neu ddysgu chydig o’r iaith ar yr un pryd!

Mae’r syniad a’r fidios wedi cael ymateb da iawn ar fy nhudalen Facebook!

IMG_0558

Mwynhewch, a bydd croeso i chi ymuno efo ni yn y ddawns pan fydd hyn i gyd drosodd.
tenor

Llun o gymeriadau Cadi! A chyfres am wrach o Gymru – Grace Ella.

Published Rhagfyr 11, 2019 by gwanas

Cadi'n darllen

Wel, dwi wedi archebu anrheg Nadolig i mi fy hun. Roedd Janet Samuel, yr arlunydd o Bontarddulais wedi rhoi’r llun uchod at ei gilydd a’i roi ar Instagram. Mi wnes i wirioni’n bot wrth gwrs – cymeriadau Cadi i gyd efo’i gilydd? Gwych! Felly dwi wedi archebu print maint A3 ganddi.

Mae’r lliwiau’n wych, ac mi fydd yn edrych yn hyfryd mewn ffrâm ar y wal. Dwi ddim yn gwybod pa stafell eto. Ond dwi isio prynu cadair freichiau i ddarllen ynddi, ac mae’n eitha posib mai mynd am un goch wna i rŵan!

O, ac mae ‘na si y bydd llyfr lliwio Cadi yn ymddangos flwyddyn nesa – wnai adael i chi wybod yr eiliad gai gadarnhad. Ond dwi’n rhyw deimlo efallai bod gynnon ni glawr yn barod…

CADI CELTIAID P37 copy

Diolch i bawb brynodd gopiau o Cadi a’r Celtiaid yn nosweithiau Siopa Hwyr y Bala a Dolgellau, gyda llaw. Ges i andros o hwyl yn darllen chydig o’r llyfr i blant boncyrs y Bala, a modd i fyw yn rhannu stondin yn Nhŷ Siamas efo Sharon Marie Jones.

20191206_231207

Mae Sharon wedi sgwennu dwy nofel am wrach o Gymru – yn Saesneg, a dyma nhw:

EGloAN-XUAAqwLd

A dyma Sharon, sy’n dod o Ddolgellau yn wreiddiol, fel fi!

Sharon Marie Jones

Mi wnes i brynu ‘Grace- Ella, Spells for Beginners’ ganddi, sef y gyntaf yn y gyfres. A mwynhau! Mae hi wedi ei hanelu at blant 7-9 oed, a dyma i chi’r dudalen gynta:

20191211_182619

A dyma dudalen sy’n dangos yr elfen gymreig gref sydd ynddi – ac ia, dyna pam dwi’n rhoi sylw i lyfr Saesneg yn y blog yma, am mai awdures o Gymru sydd dan sylw, ac mae’n rhoi sylw i’n iaith ni!

20191209_082448

Mi faswn i wedi bod wrth fy modd yn darllen am anturiaethau Grace-Ella a’i chath, Mr Whiskins a’i ffrindiau pan ro’n i’n 7-9 oed. Mi faswn i wedi bod wrth fy modd gyda darluniau Adriana J Puglisi o’r Ariannin a Sbaen hefyd.

20191211_182537

Ond dwi’m yn siŵr pam ei bod hi’n ‘Adribel’ yng nghefn y llyfr – efallai mai dyna be mae ei theulu yn ei galw hi? Beth bynnag, dyma lun o’r ail lyfr, ‘Grace-ella, Witch Camp’ – edrych yn ddifyr!

wc3

Mae’r ddau lyfr yn £5.99 yr un ac yn cael eu cyhoeddi gan Firefly Press o Gaerdydd. Plîs cefnogwch Sharon a gwasg o Gymru!

Cadi ar ei ffordd – a ffrindiau ar eu ffordd i China!

Published Ionawr 10, 2017 by gwanas

Dwi wedi cynhyrfu! Mae’r arlunydd Janet Samuel wedi gyrru ei darluniau cychwynnol ar gyfer Cadi dan y Dŵr!

cadi2-clawr1

Dan ni’n meddwl mai hwn fydd y clawr. Methu aros i weld y cyfan mewn lliw llawn!

A dyma i chi ragflas o ganol y llyfr:

cadi2-page24

Dw i newydd feddwl – mi fyddai llyfr lliwio Cadi yn syniad! Does na’m llawer o lyfrau lliwio ‘Cymraeg’ ar gael nagoes? Ia, dwi’n gwybod nad oes angen iaith i liwio, ond mi fyddai lliwio straeon gwreiddiol o Gymru yn braf, dach chi ddim yn meddwl? Dwn i’m – dim ond syniad wnaeth fy nharo i rwan wrth roi’r llun yna ar y blog – a theimlo’n eiddigeddus o Janet yn cael lliwio’r siapiau hyfryd yna!

Dwi wir yn mwynhau’r teimlad o fod wedi gorffen llyfr, teimlo bod fy rhan i o’r broses wedi ei wneud, a’r cwbl sydd raid i mi ei neud ydi edrych ymlaen at weld be fydd yr arlunydd a’r cyhoeddwyr wedi ei wneud ers i mi bwyso botwm ‘Send’…

Wel, a sgwennu mwy o bethau yn y cyfamser wrth gwrs.

Dau sydd wedi cael llwyddiant anhygoel yn ddiweddar ydi Llinos a Dylan Rowlands, ffrindiau i mi sy’n rhedeg Gwin Dylanwad yn Nolgellau – a bwyty Dylanwad Da cyn hynny.

image002

Mi wnaethon nhw gyhoeddi llyfr hyfryd Bwyd a Gwin yn 2013:

9781847717191

Ac yna’r fersiwn Saesneg yn 2016.

cc5hrmcwaaauukp

Ac maen nhw newydd glywed eu bod wedi ennill gwobr anhygoel ym myd llyfrau coginio y byd, sef Gwobr Gourmand!

Sefydlwyd Gwobrau Gourmand yn 1995 gan Edouard Cointreau, a bob blwyddyn, maen nhw’n anrhydeddu’r llyfrau bwyd a gwin gorau – yn y byd! Mae llyfrau o dros ddau gant o wledydd yn cymryd rhan eleni a Llinos a Dylan enillodd drwy Brydain yn eu categori nhw.

Bydd y seremoni wobrwyo yn cael ei chynnal yn Yantai, China ar y 27ain a’r 28ain o Fai – a bydd Dylan a Llinos yn cael mynd yno!

Dyma luniau o Yantai ddois i o hyd iddyn nhw drwy Google:

Dwi’n wyrdd!

Cystadlu yn erbyn enillwyr o wledydd eraill er mwyn cipio gwobr, ‘The Best in the World’ fydd Llinos a Dylan – a wyddoch chi be? Dwi’n meddwl eu bod nhw’n beryg. Mae o’n hyndingar o lyfr…

Pob lwc eich dau!

39a41e3