Diwrnod y Llyfr

All posts tagged Diwrnod y Llyfr

Diwrnod y llyfr

Published Mawrth 11, 2019 by gwanas

Mi ges i ddau gyfle i ddathlu diwrnod y llyfr! Yn gyntaf, ar ddydd Gŵyl Dewi, ges i wahoddiad i Lyfrgell Dolgellau i ddarllen darnau o stori Cadi a’r Deinosoriaid a rhannu ambell boster. Mi wnes i wrthod taith i Sierra Leone er mwyn bod yn y llyfrgell (wir yr), ond peidiwch â deud hynny wrthyn nhw. Nhw oedd wedi gofyn gynta, wedi’r cwbl.

IMG_0019

Andros o hwyl! Fyddai Sierra Leone ddim wedi gallu cymharu. A gwneud lluniau a chrefftau deinosoraidd a Dydd Gŵyl Dewi-aidd wedyn:

IMG_0030

Yr unig ddarn anodd o’r diwrnod oedd trio penderfynu pwy oedd yn haeddu gwobr am y wisg orau. Pawb mor dda a’r holl lygaid mawr yn syllu i fyw fy llygaid a minnau’n chwysu, ddim isio pechu neb…

IMG_0028

Bu’n rhaid i mi ddewis goreuon y gwisgoedd eto ar Fawrth y 7fed yn Ysgol Llanfechell, Ynys Môn. A sbiwch anodd oedd hynny!

_105929376_llun-o-bawb
_105929378_efaacelsa-loli

A dim ond y plant bach oedd hynna!

Un o fy ffefrynnau ymysg y rhai hŷn, wrth reswm, oedd hon:

D1EZFsBW0AEQUQA

Dyna sut i blesio awdur! Wedi astudio’r clawr yn fanwl, ylwch:

51xLV3OPoLL._SX322_BO1,204,203,200_

O, ac mae Ysgol Gyfun Gwent Is Coed yng Nghasnewydd wedi plesio’n arw hefyd – sbiwch!

D1D9n82XQAA16ih

Dim ond gobeithio eu bod nhw wedi mwynhau’r darllen ynde. Gyda llaw, dwi’n clywed bod ‘na ambell ymgom Bl 7-9 arbennig wedi bod yn eiteddfodau lleol yr Urdd (Y Gwylliaid ydi’r testun) a dwi’n edrych mlaen yn arw i’w gweld a’u clywed yn y Genedlaethol fis Mai!

Ond yn ôl i ben arall y wlad, i Fôn: mi ges i fodd i fyw yn Llanfechell, unwaith i mi ddod o hyd i’r lle. Eitha anodd – yn enwedig yn y gwynt a’r glaw.

20190307_144134

Ond roedd o werth o.

Doedd fy wythnos greadigol ddim ar ben: ro’n i’n tiwtora yn Nhŷ Newydd ar y dydd Sadwrn – a’r cwrs yn llawn o bobl oedd â diddordeb mewn sgwennu ar gyfer plant a/neu bobl ifanc.

20190309_123927

Ac un peth gafodd ei drafod bod gormod o lyfrau Cymraeg gwreiddiol yn rhy ‘neis’ a dim digon o rechen/cnecian/pwmpio a phethau felly.

20190301_124146

Roedd ‘na syniadau gwych gan y criw yma!

A sôn am sgwennu a syniadau gwych, dyma lyfr i’ch rhieni/nain/taid/modryb/ athrawon. Nofel ddiweddara Sian Northey. Wrth fy modd efo hi!

20190302_190611

Diwrnod y Llyfr

Published Mawrth 3, 2019 by gwanas

Mae’n Ddiwrnod y Llyfr ddydd Iau, Mawrth 7fed! Be fyddwch chi’n ei neud?

Dzwyyj1X4AE6wEl

Mi fydda i yn Ysgol Llanfechell, yn nhopiau Ynys Môn, yn darllen straeon a thrafod hoff lyfrau.

Map-of-Wales-showing-location-of-Llanfechell-and-Llanaelhaearn-43

A da iawn Llanfechell am wahodd awdur draw!

Dim ond gwisgo i fyny fel cymeriadau o lyfrau (neu drio ffitio unrhyw wisg ffansi sydd ar gael yn rhad – neu’n ddrud – mewn archfarchnad) fydd y rhan fwya o blant, rhywbeth sy’n gallu bod yn straen i rieni, ond mae modd bod fymryn yn wahanol, a gwneud pethau wirioneddol ddifyr.

Dyma i chi rai syniadau oedd ar Twitter wedi i’r awdur gwych ac annwyl, Frank Cottrell-Boyce

cottrell-boyce-620-368516270

holi pwy oedd am wneud rhywbeth heblaw gwisgo i fyny ar y diwrnod:

1. Dod â rhywbeth/gwrthrych i mewn i gynrychioli cymeriad er mwyn i’r dosbarth ddyfalu pa lyfr ydi o. e.e: pa lyfr allai hwn fod sgwn i?

orange-teether

2. Ffeirio dosbarthiadau: e.e: Blwyddyn 6 yn darllen llyfrau i’r plant iau a gwneud gweithgareddau wedu eu seilio ar wahanol lyfrau.

3. Caffi llyfrau gyda bwydlen o lyfrau a blas o bob un.

4. Cystadleuaeth hunluniau/selffis i’r plant a’r staff “Cael dy ddal efo llyfr.”

0991123ceb6bc28bcbea775a37b27418--celebrities-reading-pictures-of-celebrities

5. Ysgrifennu a darlunio llyfr gan yr ysgol – gyda chymorth staff/awdur.

6. Staff yn darllen yn uchel i’r plant – nid dim ond eich athro dosbarth – pawb!

7. Helfa drysor efo llyfrau.

8. Dod yn ôl i’r ysgol ar ôl 6 yn eich pyjamas i ddarllen llyfrau. Neu wadd rhieni draw ar gyfer y 3/4 awr olaf (yn eu jamas) i ymuno efo’r darllen.

9. Brecwast llyfrau cyn gwersi gyda rhieni, nain/taid/ pwy bynnag a llond mwg o siocled poeth a phawb yn darllen.

10. Pob dosbarth i berfformio llyfr i’r dosbarthiadau eraill – gyda phypedau neu fasgiau, props, BSL, ac ati.

PB-Priodas0011-300x300

11. Creu golygfa allan o lyfr mewn bocs sgidiau neu jar.

12. Pob dosbarth i ddewis gwlad a darllen/sôn am lyfr am y wlad honno – efo gwisgoedd os leciwch chi.

13. DEAR – sef ‘Drop everything and read.’ Oes na un Cymraeg yn bod dwch? Be am ‘Gollwng bob dim a darllen’ – GBBAD. neu Anghofia dy waith, darllena!’ – ADWD! Sef, pawb, yn cynnwys y staff, pan yn clywed cloch neu seiren yn rhoi’r gorau’n syth i’r hyn oedden nhw’n ei wneud a darllen yn dawel (neu’n uchel!) am 10 munud.

14. Llyfr Ffactor neu Ffactor Llyfr. Neu Ffllactor? Cystadleuaeth sefyll i fyny o flaen pawb i sôn am eu hoff lyfr am 2-3 munud.

book-reading-session

Be bynnag fyddwch chi’n ei neud, mwynhewch!

Llyfrau i wneud i chi chwerthin

Published Mawrth 12, 2015 by gwanas

Dyna’r dasg ro’n i wedi ei gosod i ddisgyblion Bl 3, 4, 5 a 6 Ysgol Bro Cinmeirch, lle dwi’n Gyfaill Darllen: dod o hyd i, darllen a rhannu llyfrau oedd yn gwneud iddyn nhw chwerthin.
Roedd ‘na lawer o rai Saesneg wrth gwrs, a nifer fawr o Henri Helynts, Tudur Budurs ac ati, ond addasiadau ydi’r rheiny, drapia!
Doedd neb wedi dod o hyd i lyfr Cymraeg, wedi ei sgwennu gan awdur Cymraeg, oedd wedi gwneud iddyn nhw chwerthin?
Oedd, diolch byth!
photo1

Hwre am Yr Wmp o Blwmp! A Llongyfarchiadau i’r awdures, Dwynwen Lloyd Llywelyn! Dyma i chi’r adolygiad ar wefan gwales.com :

Adolygiad Gwales
Ond dyw hi’n braf cael llyfrau gwreiddiol Cymraeg? Mae yna groeso mawr, felly, i gyfres Lolipop gan Gomer. Dyma stori gan awdures newydd – Dwynwen Lloyd Llywelyn – ond un sydd â phrofiad helaeth mewn ysgrifennu ar gyfer y theatr ac y mae dawn Dwynwen i ysgrfennu deialog yn amlwg yn y gyfrol hon.

Hanes efeilliaid a geir yn y stori hon, efeilliaid tawel iawn ar ddechrau’r gyfrol ond os oes rhywun yn achosi iddynt siarad – wel, yr Wmp o Blwmp yw hwnnw. Dyma greadur glas, blewog a chrwn a ddarganfuwyd yn ystafell wely Defi a Dewi. Ers iddo gyrraedd, mae popeth rywsut yn llwyddo. Mae’r efeilliaid yn siarad, ac yn fwy na hynny mae’r ddau yn llwyddo i roi taw ar fwli mawr Blwyddyn 6 a’i antics. Mae yna ddigon o gyffro yn y stori hon, a phob canmoliaeth hefyd i Helen Flook am y lluniau.

Dyma lyfr addas i’w ddarllen i unrhyw blentyn ond fe fydden ni’n tybio ei fod yn bennaf addas ar gyfer oed darllen Blynyddoedd 2 a 3. Edrychwn ymlaen at straeon eraill yn y gyfres Lolipop.

Sarah Down-Roberts

Iawn, felly prynwch o (£4.99) neu ei fenthyg o’r llyfrgell. Wedyn bydd yr awdures yn cael rhywfaint o £ fydd yn ei galluogi a’i hysbrydoli i sgwennu mwy o lyfrau gwreiddiol, Cymraeg i wneud i chi chwerthin. Dydi David Walliams ddim yn brin o bres, felly mi allwch chi fenthyca llyfrau hwnnw i’ch gilydd heb deimlo’n euog. A fydd Gruffudd Antur, sydd wedi addasu un o’i lyfrau i’r Gymraeg ddim yn cael ceiniog yn sgîl gwerthiant y llyfr. Yr awdur gwreiddiol sy’n cael y breindal dach chi’n gweld.

Chwarae teg, roedd un disgybl wedi dewis hwn hefyd, llyfr am neiniau oedd wedi ei sgwennu ymhell cyn y llyfr Saesneg am nain, ac sy’n llawer gwell hefyd, yn fy marn i! Nain! Nain! Nain! gan Sian Eirian Rees Davies – darllenwch o i weld os ydach chi’n cytuno.

image

Roedd un o Bl 6 wedi dewis Pen Dafad hefyd, diolch byth!

Unknown-1

Be amdanoch chi? Oes ‘na lyfrau Cymraeg wedi gwneud i chi/eich brodyr/chwiorydd/rhieni/ffrindiau chwerthin?
Mi wnes i ofyn y cwestiwn ar Facebook, a dyna sut ges i wybod am hwn, Straeon Bobli Blaidd gan Catherine Jones:
getimg

A hei, ydi, mae o’n ddigri! 4 stori am deulu o fleiddiaid sy’n llawn cymeriad a dawn deud. Mae o allan ers 2010, ond chafodd o fawr o sylw felly does neb yn gwybod amdano. Grrrr… wel, dach chi’n gwybod rwan!
Addas i oed 7-9 neu Cyfnod Allweddol 2 yn ôl Gwales. A dwi wedi ychwanegu adolygiad cwsmer a 5 seren:
“Gwych! Straeon wirioneddol ddoniol. Iaith eitha gogleddol ond ddylai hynny ddim cadw’r deheuwyr draw. Dawn dweud a straeon wnaeth i mi chwerthin. Lluniau gwych hefyd.”

Be am i chi wneud yr un peth? Neu rhowch wybod i mi ar hwn, ac mi wnai roi sylw i’r llyfrau hynny.
A dyma i chi fwy o lyfrau digri:
Unknowngetimg.phpimage

A hwn:
getimg.php
Llyfr llawn hwyl sy’n cynnwys posau, jôcs, gêmau a storïau am gymeriadau fel Capten Clonc a’r Prif Cop. Oriau o chwerthin i blant o bob oed.

Roedd yr awdur, Huw Aaron yn un o’r criw oedd yn cymryd rhan yn Sioe Lyfrau Fwya’r Byd yng Nghaernarfon wythnos yma. Sbiwch ciw oedd ar ei gyfer o wedyn:
ciw

A dim ond un neu ddau oedd i fi a Gruffudd:
photo2 Hoffi’r ffoto-bomiwr?!
A dydi hwn ddim yn lun gwych, ond mae’n dangos y gwahaniaeth mewn maint ciwiau…
photo ciw
Does dim pwynt trio cystadlu efo cartwnydd…

Gyda llaw, yn Ysgol Cinmeirch, rydan ni’n rhoi bathodynnau arbennig i’r sêr darllen, a dyma i chi lun neu ddau:
gwobrauphoto3
Da iawn pawb! Daliwch ati.

O, a dyma fy hoff lun o Ddiwrnod y Llyfr: Awen o Ysgol Treganna efo’i hoff lyfr! Ieee! Gwylliaid!
Awen
Diolch Awen… ti’n grêt. xx

Sialens #hunlyfr Diwrnod y Llyfr – cyfle i ennill crys rygbi Cymru!

Published Mawrth 3, 2015 by gwanas

Newydd gael gwybod am hwn drwy’r Cyngor Llyfrau – syniad da!
7fc2a02cb3c859ac5255be63a086d2d4ae7320a0

Mae sêr Rygbi Cymru wedi lansio sialens #hunlyfr Diwrnod y Llyfr.

Wyddoch chi beth yw #hunlyfr? ( NID Y LLUN UCHOD, OND DO’N I METHU CAEL YR HUNLYFR-LUNIAU I WEITHIO AR HWN!)

‘Mae nifer ohonom bellach yn gyfarwydd â chreu hunlun ar Twitter neu Facebook,’ eglurodd Angharad Wyn Tomos, Swyddog Hyrwyddo Darllen gyda Chyngor Llyfrau Cymru, ‘ond gyda chymorth Undeb Rygbi Cymru eleni rydym am lansio sialens #hunlyfr.

‘Ein bwriad yn syml yw annog plant, disgyblion ysgol, rhieni ac oedolion yng Nghymru i dynnu hunlun yn eu dangos yn darllen, ac i lwytho’r llun ar ffrwd Twitter @DYLLcymWBDwales. Wrth greu casgliad helaeth o hunluniau #hunlyfr, gallwn ddangos i’r byd bod Cymry o bob oed am ddathlu darllen, a’u bod wrth eu bodd â llyfrau o bob math.’

Beth i’w wneud:
1. Darllenwch lyfr
2. Tynnwch lun ohonoch eich hun yn darllen
3. Anfonwch y llun atom ni: #hunlyfr @DYLLcymWBDwales

George North, Scott Williams a’r hyfforddwr Robin McBryde fydd yn lansio sialens #hunlyfr eleni, a bydd ffilmiau byr ohonyn nhw’n ymddangos ar gyfryngau cymdeithasol ymgyrch Diwrnod y Llyfr.

Dyma Robin:

A fydd eich ymgais chi gystal â rhai George, Robin a Scott?

Bydd hoff ymgais Tîm Diwrnod y Llyfr yn ennill crys rygbi Cymru (maint plentyn).

A dyma f’un i:
photo

Diwrnod y Llyfr? Mis y llyfr!

Published Mawrth 1, 2015 by gwanas

Mi fydd hi’n Ddiwrnod y Llyfr ar Fawrth y 5ed, felly gobeithio y byddwch chi’n dathlu llyfrau mewn rhyw ffordd ar y diwrnod hwnnw. Mae llawer o ysgolion yn ei gwneud hi’n wythnos y llyfr, pam lai?
Ar y 4ydd fydda i’n mynd i Ysgol Bro Cinmeirch a thrafod llyfrau sy’n gwneud i ni chwerthin fyddwn ni – a rhoi gwobrau i’r darllenwyr gorau! Y rhai sydd wedi gwella eu sgiliau darllen, y rhai sy’n
Unknown bwyta llyfrau fwya (ddim go iawn) ayyb.

Ond fel mae’n digwydd, dwi wedi bod yn teithio i bob cwr o Gymru yn ddiweddar yn sôn am lyfrau a hybu darllen a sgwennu. Ro’n i yn ysgolion ardal hyfryd Abergwaun Unknown-1
yn Sir Benfro ddechrau Chwefror. Plant hyfryd – a gobeithio bod y siop lyfrau yn gwerthu llawer iawn mwy o lyfrau Cymraeg rwan!

Wythnos dwytha, ro’n i ym mhen arall y wlad, yng Nghaergybi, Ynys Môn efo plant Ysgol Morswyn, a dyma i chi lun ohona i efo’r plant bach:

photo1

Y wenynen fawr felen yna ydi rhywbeth ddois i o hyd iddo wedi ei daflu ar ochr y ffordd yn ymyl Cwm Pennant,
image008
coeliwch neu beidio. Wel, mi wnes i syrthio mewn cariad efo hi’n syth wrth reswm, ac es i a hi efo fi i Gaergybi i ofyn i’r plant am help i:
a) roi enw iddi
b) feddwl am stori amdani.
Diolch i ferch fach benfelen o’r enw Millie (dwi’n meddwl), mae gen i enw hyfryd iddi – Heulwen y Wenynen! Ac efo help plant Morswyn, mae gen i syniad am stori, a wyddoch chi byth, efallai y gwelwch chi lyfr am Heulwen yn y siopau un o’r dyddiau yma!

Siarad efo oedolion ro’n i yng Nghaernarfon fore Sadwrn, fel rhan o Gwyl Ddewi Arall y dre – da! Daeth criw da i wrando arna i’n sôn am drafferthion sgwennu a chyhoeddi, ac mi wnes i anghofio tynnu llun o’r stondin lyfrau tra roedd y genod yn gwerthu’n brysur, ond dyma lun wedi i bawb fynd:

photo3

Mae gweld stondin yn llawn o’ch llyfrau yn brofiad hyfryd i’r hyder a’r ego. Ac os wnewch chi sbio’n ofalus, mi welwch bod gen i lyfr newydd ar y stondin:

photo2

Nid llyfr i blant bach! Dylai’r gair ‘Crogwr’ fod yn gliw… mae ‘na dipyn o waed a ballu yn hon. Rhan o gyfres Stori Sydyn ydi hi – cyfres oedd yn arfer bod yn £1.99 y copi, ond maen nhw hyd yn oed yn rhatach rwan! £1 yn unig. Llyfrau wedi eu hanelu at bobl sydd ddim yn darllen llawer, am eu bod nhw’n rhy brysur neu’n ddi-hyder o ran eu Cymraeg efallai, ac mae’r gyfres hon i fod yn addas ar gyfer ysgolion uwchradd hefyd, plant tua 15+ ddeudwn i, neu 14+ os ydach chi’n eitha aeddfed.

Llyfr arall ar gyfer oedolion sydd wedi cyrraedd yr wythnos yma ydi hwn:
photo5
Dwi’n hoff iawn o lyfrau Mared Lewis, felly dwi’n edrych ymlaen i ddarllen hwn yn arw.

Ond cwyn sydd gen i i orffen: dwi’n falch bod cynllun Llyfr y Mis i Blant wedi dechrau, ond pam o pam oedd raid ei lansio efo nofel sy’n gyfieithiad?
photo4
Bydd, mi fydd yn hawdd ei farchnata am fod David Walliams yn enw mor fawr yn y byd llyfrau bellach. Ond llyfrau Cymraeg sydd angen eu marchnata, awduron Cymraeg sydd angen hwb i’r gwerthiant! A sut fath o neges mae hyn yn ei roi am gyflwr y byd cyhoeddi yng Nghymru? Ydw, dwi’n flin…
images

Annog awduron a helpu’r byd llyfrau Cymraeg

Published Ionawr 8, 2014 by gwanas

Mae’r byd llyfrau Cymraeg angen eich help chi!
Oes, mae ‘na gryn dipyn o lyfrau ar gael bellach, ond y broblem fawr ydi cael sylw iddyn nhw.

Mae’n torri nghalon i bod llyfrau da yn mynd ar goll, felly gai eich annog chi os gwelwch chi’n dda i roi ambell seren neu frawddeg o adolygiad (does dim rhaid sgwennu traethawd!) ar wefannau llyfrau?

Y llyfr fydda i’n rhoi sylw iddo tro nesa ydi hwn, Cyfrinach Ifan Hopcyn gan Eiry Miles:image

Mi wnes i glywed amdano gan ferch ysgol gynradd mewn sgwad sgwennu (methu cofio dy enw rwan, sori!) – roedd hi wrth ei bodd efo fo beth bynnag. A dyma’r wybodaeth sydd ar wefan gwales.com sydd yn Gymraeg a Saesneg.
Oes, mae na adolygiad gan ddarllenydd ‘proffesiynol’ yma, ond sbiwch ar y botwm ‘Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer.’ Braf fyddai gweld plant/athrawon/rhieni – ond plant yn fwy na neb – yn sgwennu pwt am y llyfrau sy’n eu plesio.

Mae’n help i ddarllenwyr eraill ddod o hyd i lyfr da, ond hefyd yn help i’r wasg ei werthu a phenderfynu be sy’n llwyddo a be sydd ei angen.
Ond yn fwy na dim, mae’n help i’r awdur! Mae canmoliaeth yn gallu rhoi hyder ac ysbrydoli rhywun i sgwennu mwy.

Dyma i chi dudalen am fy nofel oedolion ‘Hi yw fy Ffrind’ ar wefan goodreads:
image
Digon o sêr yn fanna i ysbrydoli awdur!

Ond dydi’r ymateb i nofel oedolion arall, Gwrach y Gwyllt ddim cweit mor gyson:
image
O diar. Ond dwi wedi sylwi bod gynnoch chi rai adolygwyr yn rhoi un seren i bob blwmin llyfr! Hmff. Darllenwyr hynod ffysi neu awduron chwerw sydd isio rhoi pin ym malwn (efo tô bach) awduron eraill? Ond fi sy’n chwilio am esgus wrth gwrs. Weithiau, mae’n rhaid derbyn ei bod hi’n amhosib plesio pawb.

Dim llawer o sylwadau ar y tudalennau goodreads yna, sylwch, ond mae beirniadaeth yn gallu bod yn help, o ran dysgu ar gyfer y nofel nesa.

Mae modd rhoi sylw i lyfrau Cymraeg ar Amazon hefyd. Dyma’r ymateb i Llinyn Trôns ( nofel ar gyfer disgyblion 13+):
image

Hapus iawn efo hynna, er bod y ddau gynta’n cyfeirio at wasanaeth Amazon yn hytrach na chynnwys y llyfr…

Ond fel soniais i, mae’n anodd plesio pawb, a doedd yr ymateb i ‘Y Gwledydd Bychain’, llyfr ffeithiol ar gyfer oedolion yn y gyfres Stori Sydyn ddim cweit cystal:
image

Charming, ynde! Oes, mae angen croen eliffant i fod yn awdur. Ond mae hyd yn oed sylw negyddol yn sylw, ac nid llyfr ar gyfer plant 12 oed oedd hwnna, felly nyyy, Chand, pwy bynnag wyt ti!

Cofiwch hefyd: Mi fydd yn Ddiwrnod y Llyfr cyn bo hir – dydd Iau, Mawrth 6ed. A dyna gyfle gwych i roi sylw i lyfrau, felly os am syniadau, dilynwch @DYLLcymWBDwales ar Twitter neu sbio ar dudalen Facebook: https;//www.facebook.com/DiwrnodYLlyfrWorldBookDayWales