Dewi Pws Morris

All posts tagged Dewi Pws Morris

Holi Dewi Pws – a Rhiannon

Published Ionawr 26, 2017 by gwanas
Dewi Pws a’i wraig Rhiannon yw’r awduron diweddaraf i mi eu holi am eu hoff lyfrau yn blant. Dyma Dewi:
Popular singer and actor Dewi 'Pws' Morris
A dyma Rhiannon:
d9a30628e2a2faf78b1796d219de7e58
Dydi hi ddim yn gwisgo fel’na drwy’r amser.
A dyma rai o’u llyfrau nhw:
 6
Dwi wedi cyfeirio at rai o’r llyfrau ar y blog yma o’r blaen. Mi wnes i ddangos un o dudalennau Dewi, Dwpsi a’r Dreigiau i chi, a dyma fo eto:
image21
A dyma i chi adolygiad Gwales gan hogyn 8 oed o Dewi, Dwpsi a’r Aur:

Mae’r stori hwn am fachgen o’r enw Dewi, sydd yn mynd ar daith ysgol i fwyngloddiau aur Clogau, ger Dolgellau. Ond yn rhyfedd iawn, pan agorodd Ron Auron, y gofalwr, ddrws y mwynglawdd, doedd dim byd yn sgleinio yno. Roedd rhywun wedi dwyn yr aur!

Tybed a all Dewi ddatrys y dirgelwch? A fydd angen cymorth ei ffrindiau arbennig arno? Bydd angen i chi ddarllen y stori gyffrous hon er mwyn darganfod yr atebion. Rwyf yn wyth oed, ac fe ddarllenais y llyfr yn gymharol hwylus ar fy mhen fy hun. Roedd y clawr yn atyniadol, a’r lluniau lliwgar ar bob tudalen yn ei wneud yn fwy diddorol. Fe fwynheais y stori’n fawr iawn a byddwn wrth fy modd yn cael darllen mwy o lyfrau Dewi a Dwpsi, cyn fy mod yn rhy hen!

Gwern Prysor Davies

Ond mae Dewi wedi sgwennu bob math o lyfrau eraill – rhai digri, gwirion, boncyrs yn aml…!

 

A llyfr o gerddi doniol i blant:

getimg-2

A dyma i chi ddarn o un adolygiad gafodd Wps!:

Nid cerddi parchus y byddai rhiant am glywed ei blentyn yn eu hadrodd sydd yma, ond eto mae yma fyd anturus, dyrys a lliwgar. Mae’r cerddi yn mynd â phlentyn i fyd chwareus a direidus, byd lle mae Superman yn methu mynd i’r lle chwech a byd lle mae Tylwyth Teg y To yn gyfrifol am bopeth drwg y mae rhieni’n tueddu i ddwrdio’u plant amdano.
Sarah Down

Ac os dach chi dros tua… ym… 14? ( Dibynnu pa mor aeddfed/anaeddfed ydach chi) Dyma ei hunangofiant o, Theleri Thwp:

getimg-3

Y llyfr cynta erioed i mi ei olygu a deud y gwir. Lyn Ebeneser, ffrind Dewi ( mae gynno fo lot o ffrindiau) oedd yn gwneud y sgwennu, a Dewi jest yn ateb ei gwestiynau o – ond y broblem efo Dewi ydi nad oes gynno fo gof gwych iawn a doedd o ddim yn gallu cofio llawer! Bosib mai dyna pam fod ei atebion o i fy nghwestiynau am lyfrau ei blentyndod fymryn yn fyr…! Neu mae’r ddau jest mor hurt o brysur yn eu cartref newydd yn Nefyn – neu Forfa Nefyn, dwi byth yn siwr pa un. Dwi ddim wedi bod yno eto. Mi fydd raid i mi fynd rwan, yn bydd?!

Iawn, barod am atebion Dewi a Rhiannon? Mae’r ddau wedi ateb fel un. Dyma chi:

Pa lyfrau oeddet ti’n eu hoffi yn blentyn?                                                                          Ysgol Gynradd  – Cymraeg a Saesneg

 

Straeon Awr Hamdden (Dal i ddarllen nhw!)
9780715403952-us-300
 Ysgol Uwchradd – Cymraeg a Saesneg  
Oxford Book of Welsh Verse (Cymraeg)
41fjbcmsdbl-_sy344_bo1204203200_
a Lord of the Rings J.R.R Tolkien
lotr
a  Catch 22 gan yr Americanwr Joseph Heller yn Saesneg.

61k33tu1cal

Wyt ti’n dal i ddarllen llyfrau plant? Pa rai wyt ti wedi eu hoffi’n ddiweddar?  

Ail edrych ar Lyfr Mawr y Plant a storïau T. LLew

225px-llyfr_mawr_y_plantimages

Pwy ydi dy hoff ddylunydd/arlunydd llyfrau? Pam?

eric-heyman-wesite-pic

Eric Heyman – Ffrind personol ac artist talentog o Gaerdydd. Lluniau yn llawn hwyl a lliw. Fo ddaru arlunio Dewi a Dwpsi x 2 a hefyd Wps!

 

  • Nodyn gan Bethan: Roedd o’n ddyn tân am flynyddoedd cyn mentro i fyd dylunio llyfrau plant. A dyma fwy o’i luniau o, yn cynnwys llyfrau Catherine Aran – fi olygodd rheina hefyd, ac ro’n i wedi GWIRIONI efo lluniau Eric!

ericheymanpirates

c2mnz2tviaawh9q

Be nath i ti ddechrau sgwennu?

Sgwrsio yn y camper van wrth drafeilio ar y cyfandir ar ein gwyliau.

Be wyt ti’n ei fwynhau fwya am sgwennu?

Codi gwên – a bod yn annisgwyl a gwahanol.

Dwed chydig am dy nofel ddiweddara i blant.

Dau gyfieithiad o storïau plant – Rwdolff a Môr Leidr mewn Pyjamas.

12106276_202054063464147_1479137498_n

Gwell gen i fod yn wreiddiol ond mae plant i weld wrth ei bodd gyda’r ddau lyfr – yn enwedig Rudolff yn torri gwynt!

Pa lyfr(au) plant sydd ar y ffordd nesa gen ti?

Cyfieithiad arall o lyfr i blant am fywyd ar y fferm

_80005019_dewipws

Diolch yn fawr Dewi a Rhiannon! xx