cymeriadau

All posts tagged cymeriadau

Cymeriadau Awst yn Anogia

Published Mai 14, 2014 by gwanas

Mae’r awdur Gareth F Williams wedi bod yn ddigon clen i yrru’r rhestr isod ata i. Mi fydd o help i ddarllenwyr sy’n cael trafferth cofio pwy ydi pwy mewn llyfrau mawr, epig, fel Awst yn Anogia!
Diolch, Gareth.
A’r gweddill ohonoch chi – mwynhewch.

1. Y Cretiaid

(a) Anogia a Mynydd Ida:

Y teulu Alevizakis:

MANOLI Alevizakis – y tad, bugail, ymladdwr gyda’r andartes
THERA Alevizakis – y fam, gartref yn Anogia
LEVTHERI Alevizakis – y mab hynaf, bugail, ymladdwr gyda’r andartes
MARKO Alevizakis – y mab ieuengaf, bugail, ymladdwr gyda’r andartes
MARIA Alevizakis – y plentyn ieuengaf, merch ddeunaw oed

YANNI Tyrakis (Yanni’r Chwibanwr) – bugail, ffrind pennaf Manoli Alevizakis a’r teulu
ELIAS Vernadakis – rhedwr (Elias y Rhedwr)

NIKOS – bachgen 12 oed, wedi’i gymryd i mewn gan y teulu Alevizakis
ADONIA – mam Nikos, hefyd wedi cael cartref gyda’r teulu Alevizakis

GRIGORI Daskalakis – athro ysgol yn Anogia
GAIA Leladakis – merch oddeutu 18 oed, ffrind Maria
ERIS Stagakis – merch oddeutu 18 oed, ffrind Maria, merch arlywydd Anogia
HANNA Kallergis – merch oddeutu 18 oed, ffrind Maria

KOSTA Yrakis – un o offeiriad Anogia
EVA Yrakis – ei wraig

ELENI Vandoulakis – bydwraig yn ei 80-au
IRINI a RODIANTHE Saviolakis – dwy chwaer yn eu 70au, bydwragedd

DIMITRIS Peros – dyn yn ei 50-au ond â meddwl plentyn
MAIA Peros – ei fam

NIKOLAOS Leladakis – tad Gaia, ymladdwr gyda’r andartes, ffrind Manoli
XYLOURIS (Michali) – arweinydd andartes ardal Anogia

GEORGIOS Stagakis – arlywydd Anogia, tad Eris
ELEFTHERIA Stagakis – ei wraig, mam Eris

PAULOS, PETRAKA a STAVRO – bechgyn 10 oed, ffrindiau Nikos

KALLINIKOS – mynach ifanc
STAMATI – rhedwr ifanc

(b) Knossos a Heraklion

ALEXANDROS – glanhäwr ffordd yn Knossos
DISMAS – dihiryn, aelod blaenllaw o isfyd Heraklion
EFTHALIA – gwraig Dismas
ILTHYIA – gwraig o Heraklion, hen gariad i Yanni’r Chwibanwr
IANOS – ffrind coleg Grigori, mab perchen sinema yn Heraklion

(c) Kondomari

IOANNIS a MARIOS – ffrindiau Nikos
VANGELI – brawd mawr Nikos
GEORGIOS – tad Nikos
MANOUSSOS – gŵr ifanc, ymwelydd â Kondomari
EMMANUEL Kostifis – hen ŵr

2. Yr Almaenwyr

TOBIAS Jung – is-gapten gyda’r gatrawd barasiwtio, cyn-gerddor o Regensburg
GOLO Wolf – capten gyda’r gatrawd barasiwtio, yn wreiddiol o Köln (Cologne)
MAGDA Dürr – cariad Tobias Jung

Heinrich KREIPE – cadfridog
Hans FRUNZE – milwr, gyrrwr Kreipe
Friedrich-Wilhelm MÜLLER – cadfridog, “Cigydd Creta”
Dieter LOSCH – aelod o’r Gestapo
Josef KELLER – rhingyll, garsiwn Yení Gavé

CHRISTOPH Jung – tad Tobias, cyfreithiwr a cherddor
Walter SCHULTZE – cyfaill Christoph
GRETA Schultze – merch Walter

Sophie SCHOLL – merch ifanc, cyfaill Magda
Hans SCHOLL – brawd Sophie

MANFRED Reikmann – arweinydd criw o’r “Hitler Youth”
GERDA Lehmann – cyn-gariad Golo Wolf

3. Y Prydeinwyr

“SIPHI” – Cymro, gweithredwr radio gyda’r SOE
“MIHALI” – Sais (sef Patrick Leigh Fermor), SOE

Cyfrinach Ifan Hopcyn gan Eiry MIles

Published Ionawr 14, 2014 by gwanas

Image

Dyma’r llyfr gafodd ei argymell i mi gan un o ferched cynradd Sgwad Sgwennu Môn (Sgwad Sgwennu newydd sbon gyda llaw – a chriw da, talentog). Felly mi ges i gopi o’r llyfrgell yn syth.

*Gyda llaw, oeddech chi’n gwybod nad oes raid mynd i’r llyfrgell i chwilio am lyfr? Mi fedrwch achebu llyfrau’n hawdd dros y we drwy Talnet  ( http://capitadiscovery.co.uk/gwynedd/) ar gyfer Gwynedd, Môn a Chonwy, ac mae’n siwr bod gwefannau tebyg gan y siroedd eraill. Mi fyddwch angen y rhif llyfrgell sydd ar eich cerdyn, a rhif pin 4 llythyren ( holwch eich llyfrgellydd lleol) wedyn mi fedrwch weld be sydd ar gael a threfnu bod copi yn disgwyl amdanoch chi yn eich cangen leol. Hawdd! Os fedra i ei wneud o, mi fedar unrhyw un…

Beth bynnag, rhaid i mi ddeud, mi wnes i wir fwynhau hwn. Stori dda, efo cymeriadau difyr. Mae Ifan wedi byw dan ddaear efo’i rieni er pan oedd o’n fachgen bach.

Pam? Am fod Prif Weinidog Cymru wedi bod yn poeni am ddyfodol y wlad oherwydd bod y gaeafau wedi mynd mor ofnadwy, felly roedd o wedi trefnu bod pobl yn creu gwlad newydd o dan y ddaear: y Tanfyd, fel rhywle i bobl Cymru symud iddo pan fyddai pethau’n wirioneddol ddrwg ar y ddaear. Ond am y tro, roedd y lle’n gorfod aros yn gyfrinach.

Ar ddechrau’r nofel, mae Ifan, gan ei fod yn 11 oed bellach, wedi cael mynd i fyny i’r Ddaear er mwyn cael mynd i ysgol efo plant eraill. A dyna ni, dwi ddim am ddatgelu mwy o’r plot! Bydd raid i chi ei ddarllen drosoch chi eich hun.

Ond mi ddylai apelio at fechgyn a merched tua 8-12 oed. Mae’n hawdd iawn ei ddarllen, ac er ei fod yn iaith y de, dydi o ddim yn rhy anodd i gogs ei ddilyn. Mi wnes i anghofio sylwi ar bob nawr a moyn yn fuan iawn, am fod y stori a’r sgrifennu mor dda.image

Mae yma fwlio a dynion drwg, tipyn o gwffio, cwningod ( rhai yn fwy cas na’i gilydd…) a digon o gyfle i chi ddychmygu sut beth fyddai byw dan ddaear, a be fydd yn digwydd os fydd y tywydd/hinsawdd wir yn mynd yn rhy ddrwg i ni fedru byw fel rydan ni wedi arfer byw.

Un arall o lyfrau Cyfres Strach, llyfr arall sy’n haeddu mwy o sylw, ac enghraifft o pam y dylid sicrhau digon o lyfrau Cymraeg a chymreig gan awduron o Gymru. Dwi wedi sbio ar y we a gweld bod yr awdur, Eiry Miles, yn gwneud tipyn o addasu neu gyfieithu llyfrau o’r Saesneg i’r Gymraeg. Does ganddi fawr o ddewis os ydi hi eisiau talu biliau! Ond tase hi’n cael gwell tâl am sgwennu llyfrau gwreiddiol, dwi’n siwr y byddai’n well ganddi hi ( a nifer o awduron plant eraill) sgwennu’r rheiny.

Ydi, mae’n fwy o waith, ond yn llawer mwy o hwyl!

Cofiwch roi gwybod i mi be rydach chi’n ei feddwl o’r llyfr yma. Mi wnaeth y diweddglo ddisgyn fymryn bach yn fflat i mi, ond dwi’m yn siwr be fyswn i wedi’i wneud yn wahanol chwaith. Ydach chi’n hapus efo’r diweddglo? Ac os nad ydach chi, be fysech chi wedi hoffi ei weld yn digwydd ar y diwedd?