Cyfieithu llyfrau plant o’r Gymraeg

All posts tagged Cyfieithu llyfrau plant o’r Gymraeg

Darllenwyr hapus a chyfieithu llyfrau plant Cymraeg

Published Medi 27, 2018 by gwanas

DoBwup2WkAAlYwK

Synnu dim o weld yr erthygl hon yn y Times. Felly mae plant sy’n caru darllen yn blant bodlonach eu byd na phlant sydd ddim yn darllen. A bechgyn sy’n caru darllen yw’r rai hapusaf! Wel, wel… felly, os ydach chi’n nabod bachgen blin, trist heb awch at fywyd, rhowch lyfr iddo fo – wedi ei ddewis yn ofalus wrth gwrs. Gwell fyth, ewch â nhw i siop neu lyfrgell a gadael iddyn nhw ddewis.

Ar Twitter welais i’r llun uchod gyda llaw, ac ar Twitter y gwelais i hwn hefyd:

DoBkFv9XcAAjKVd-1

Yr awdures Helen Docherty (sy’n gallu siarad Cymraeg – ac español, français, svenska – a Saesneg)

About-Me_Helen

ac sy’n byw yn Abertawe, ddywedodd hyn ddoe:
“Languages, in all their wonderful diversity, bring people together and teach us about our common humanity. I love the fact that my books have been translated into so many languages, from Europe and beyond.”

Mae’n wych bod ei llyfrau hi’n cyrraedd cymaint o blant mewn cymaint o wledydd, ond mae’n gofyn cwestiwn: pam nad oes mwy o lyfrau llun a stori ar gyfer plant bach yn cael eu cyfieithu o’r Gymraeg i ieithoedd eraill?

Ia, dwi’n gwybod: am fod y gwledydd eraill ddim yn gwybod amdanyn nhw. Mae ‘na lyfrau gwreiddiol gwych yn cael eu cyhoeddi gynnon ni, ond os nad ydyn nhw’n cael sylw yn ein gwlad ein hunain, sut mae disgwyl i unrhyw un arall roi sylw iddyn nhw?

Dim ond gofyn…