Cosmic

All posts tagged Cosmic

Llyfrau ar CD

Published Hydref 8, 2018 by gwanas

Dwi newydd gael cyfnod o wirioneddol fwynhau teithio yn y fan. Pan ro’n i’n cyrraedd lle ro’n i fod i’w gyrraedd do’n i methu disgwyl nes byddwn i’n cael neidio’n ôl mewn i’r fan a throi’r injan ymlaen eto.

A’r cyfan oherwydd hwn:

Cosmic

Llyfr i blant ydi Cosmic gan Frank Cottrell Boyce (awdur Millions a Framed) ac mae’n glincar. Mi fydd unrhyw blentyn 10+ ac unrhyw oedolyn call, yn enwedig tadau neu rieni plant yn eu harddegau, a bobl sydd â diddordeb yn y gofod a gwyddoniaeth a disgyrchiant (gravity) – neu ddim yn gwybod bod gynnyn nhw ddiddordeb nes iddyn nhw ddarllen y nofel hon – yn gwirioni. Mi wnes i chwerthin yn uchel sawl tro, a dysgu LLWYTH!

Mi wnes i sgwennu ar Twitter bore ma mod i wedi mwynhau, a sbiwch!

@frankcottrell_b
Replying to @BethanGwanas
Diolch! Rwyf wrth fy modd pan fydd oedolyn yn hoffi fy llyfrau.

Da de!

Dyma glip o Frank ei hun yn egluro cefndir y stori (a dylanwad Charlie and the Chocolate Factory arno!):

Rŵan, gwrando ar y llyfr wnes i, nid ei ddarllen; rhywbeth y bydda i’n ei neud yn aml am ei fod yn gwneud teithio yn y car yn fwy diddorol. Maen nhw’n eitha drud i’w prynu ond mae modd eu benthyca o’r llyfrgell AM DDIM – yn Gymraeg a Saesneg.

Ond dydi pob llyfr ar CD ddim yn gweithio. Er enghraifft, es i â J gan Howard Jacobson yn syth nôl i’r llyfrgell. Dim bwys gen i os oedd o ar restr fer y Booker yn 2014, roedd hi’n amhosib dilyn llinyn y stori drwy wrando (a gyrru yr un pryd). Roedd o jest yn rhy blincin cymhleth (a diflas hyd at CD 2 o leia – doedd gen i’m mynedd dal ati).

Ond mae arddull Frank yn berffaith, a pherfformiad y darllenydd, yr actor Daniel Ryan yn wych – dyma fo:

MV5BMTQ1MjkxNzU3Ml5BMl5BanBnXkFtZTgwOTUzNjgwMDE@._V1_UY317_CR121,0,214,317_AL_

Dan ni wedi ei weld o droeon ar y teledu yndo? Doctor Who, Holby City, bob math o bethau. Wel mae ei allu i wneud gwahanol acenion a chyfleu gwahanol gymeriadau drwy ddarllen llyfr, yn gwbl feistrolgar.

Dim amser nac amynedd i ddarllen? Wel gwrandewch yn lle! Jest y peth i deulu sydd â thaith hir yn y car o’u blaenau. 6 awr ydi hyd Cosmic.

LLYFRAU SAIN I BLANT

Does na’m llawer o lyfrau Cymraeg i blant ar gael ar CD, ond mae ‘na ambell un:

Actorion proffesiynol yn gwneud chwip o ddarlleniadau!

Ac yn ôl Rhodri ap Dyfrig:

“Mae gwasg Y Dref Wen yn cyhoeddi llawer o gyfieithiadau Cymraeg o lyfrau poblogaidd i blant gan gynnwys y gwych Gryffalo, a nôl yn y dydd nhw oedd yn gyfrifol am drosiad Cymraeg fy hoff gomic – Tintin.
Mae nhw rwan wedi rhoi 22 o lyfrau llafar neu lyfrau sain ar ffurf mp3 o rhai o’r llyfrau gorau yn rhad ac am ddim.
Mae’r lindysyn llwglyd yno (sydd rwan yn disgyn yn ddarnau yn tŷ ni), Beni, a Trychineb y Deinosoriaid (sydd yn stori hwyl am ddyddiau olaf y deinosoriaid – DARK!).”

Ia, cyfieithiadau… dim rhai gwreiddiol? Pam ddim?!

A dyma rai o’r Llyfrau i Blant sydd ar gael gan Llyfrau Llafar Cymru (Ffôn 01267 238225):

TRYSOR PLAS Y WERNEN, T. LLEW JONES
Y FFORDD BERYGLUS, T. LLEW JONES

MIRI YN Y FFAIR (MAMIAITH) GAN EIRY REES THOMAS
MIRI YN Y FFAIR (AIL IAITH) GAN EIRY REES THOMAS

FFYNNON GRASI, GWEN R JONES
DIOLCH SCRWFF, GWEN R JONES
220px-Cyfres_Swigod_Diolch_Sgrwff!_(llyfr)

STORIAU BYRION I BLANT, GWEN R JONES
HYLL O HELYNT GWEN R JONES

DIRGELWCH GWERSYLL GLAN LLYN, GARETH LLOYD JAMES

LLYGAID GWDHIHW, BUDDUG MEDI

WENDI WLANOG A LILI’R WYDDFA, SION LEWIS

LLYFRAU SAIN I OEDOLION

Mae ‘na lawer mwy o lyfrau sain ar gael i oedolion, diolch i Gymdeithas y Deillion sydd wedi bod yn recordio gwirfoddolwyr yn darllen llyfrau Cymraeg ers blynyddoedd yn y stiwdio fechan ym Mangor. Roedden nhw’n arfer bod ar gael i’r deillion a’r rhannol ddall yn unig, ond ers sawl blwyddyn bellach, mae modd eu benthyca drwy eich llyfrgell. Wel, yn y gogledd o leia, dwi’m yn hollol siŵr am y de. Ond dwi’n gwybod bod Llyfrau Llafar Cymru yn darparu llyfrau sain o bob math i lawr yng Nghaerfyrddin.

Dyma i chi rai o’r rhai diweddara (oedd yn llyfrgell Dolgellau):

20181008_121847

Wrth gwrs, gan mai gwirfoddolwyr sydd wrthi gan amlaf, ac weithiau yr awduron eu hunain, dydi safon pob recordiad ddim cystal, ac mae ‘na ambell gamgymeriad yn dal yn y llyfrau hŷn. Dwi’n cofio mwynhau darlleniad Eifion Lloyd Jones o un o nofelau Kate Roberts yn arw, ond roedd o i’w glywed yn deud rhywbeth fel “Mi wnai hwnna eto” ar ei chanol hi! Felly peidiwch â disgwyl perffeithrwydd bob tro.

Dwi wedi darllen y rhan fwya o fy llyfrau fy hun, fy hun,


ond gan nad actores mohonof, mae’n siŵr y gallwn i fod wedi gwneud joban well ohoni. O wel. O leia maen nhw ar gael!

singing-in-the-car_100431145_l

Gyda llaw, newydd weld hwn: cofiwch am…
NOSON GOFFA T LLEW JONES
2146b1cc5ab3c2f429ac64bf9fa15619a767f271

Yng nghwmni Y Prifardd Ceri Wyn Jones a Chwmni Theatr Felinfach

Ble? Llyfrgell y Dref, Aberystwyth

Pryd? Nos Fercher yma (10fed o Hydref) am 7.30

Croeso cynnes i bawb!