cinio ysgol

All posts tagged cinio ysgol

Gweithdai Ysgolion Cynradd

Published Mai 2, 2015 by gwanas

Dwi wedi bod yn brysur iawn yn crwydro gogledd Cymru yn ddiweddar.
north-wales-map

Dwi wedi bod yn cynnal gweithdai mewn ysgolion cynradd, yn gweithio efo criwiau o blant hynod abl a thalentog, yn creu profion darllen. Ia, y profion yna lle rydach chi’n gorfod darllen darn ac yna ateb cwestiynau fel hyn:
prawfphoto

i weld os ydach chi wedi deall yn gywir ai peidio.

Yn ôl adroddiad llynedd: “Cafwyd y cyfradd uchaf o ddisgyblion yn ennill sgôr safonedig yn uwch na 115 yn Sir Fynwy yn fersiwn Saesneg y Prawf Darleen Cenedlaethol ac yng Nghaerdydd yn y fersiwn Gymraeg.”

Ia, ‘Darleen’ sydd ar y wefan, felly mae’n amlwg bod rhywun yn yr adran heb brawf-ddarllen ( gwirio i weld os ydi pob dim yn gywir) yn iawn! Twt…

Be mae hynna’n ei ddeud yn y bôn ydi bod plant Sir Fynwy yn darllen Saesneg yn well na gweddill Cymru, a phlant Caerdydd yn darllen Cymraeg yn well na gweddill Cymru.

Beth bynnag, mae plant ysgolion Pen-y-bryn, Bethesda; I.D Hooson, Rhosllanerchrugog; Plas Coch, Wrecsam; Y Llys, Prestatyn a Bro Gwydir, Llanrwst eisoes wedi bod wrthi, a dyma rai ohonyn nhw:
1photophotoRhosBro GphotoLLysphoto

Mi wnes i anghofio cymryd hunlun (selfie) yn Ysgol Plas Coch, mae’n ddrwg gen i!

Fel y gwelwch chi, rydan ni wedi cael lot o hwyl, ond roedd o’n waith ofnadwy o galed trio creu darnau da i’w darllen ac yna creu cwestiynau da hefyd. Creu’r cwestiynau oedd y darn anoddaf o ddigon; roedd nifer yn llawer rhy barod i ofyn cwestiwn syml am ddyddiad neu ffaith (y bechgyn, gan amlaf!), ac roedd meddwl am opsiynau a, b, c ayyb yn golygu llawer iawn mwy o feddwl a chanolbwyntio – A SGWENNU.

Ond maen nhw i gyd yn dweud eu bod nhw wedi dysgu llawer am sgwennu a darllen ac ymchwilio a chywiro eu gwaith eu hunain ac ati. Dwi’n ffyslyd iawn ynglyn â threiglo, atalnodi a brawddegu CLIR!
images

Mae ‘na ddwy ysgol ar ôl, ac mi fydd Cymerau, Pwllheli a Bod Alaw, Bae Colwyn wrthi toc.
Mi fydd raid gwneud chydig mwy o waith ar y darnau a’r cwestiynau cyn eu rhannu efo ysgolion eraill, ond dyma i chi rai o’r testunau:
Shane Williams, Martin Luther King, Gareth Bale a Dic Penderyn.Unknown-3Unknown-2Unknown-4Unknown-5

Do, dwi wedi dysgu llawer iawn hefyd! W – ac oes, mae ‘na brinder merched yn fanna yndoes? Peidiwch a phoeni, mae Chwedl Branwen ar y rhestr: Unknown-6

Dwi wedi bod yn blasu cinio ysgol pob man hefyd, a’r gorau hyd yma…?
Dwi’m yn deud nes cai flasu rhai Bod Alaw a Chymerau!
images