Bwystfilod a Bwganod

All posts tagged Bwystfilod a Bwganod

Cystadleuaeth Darllen Dros Gymru 2018

Published Hydref 17, 2017 by gwanas

Mae’r llyfrau wedi eu henwi ar gyfer: Cystadleuaeth Llyfrau i Ysgolion Cymru 2017–2018!

Dyma i chi’r rhai ar gyfer Rownd Sirol Blynyddoedd 3 a 4 – cliciwch ar y ddolen:

 

Darllen_Dros_Gymru_Rownd_Sirol_Bl._3_a_4_2017-2018

Falch o weld rhain yno! 9 allan o 10 llyfr yn rai gwreiddiol Cymraeg – da. A dau gan fam a merch, digwydd bod – Haf Llewelyn a’i merch Leusa. Y tro cynta i hynna ddigwydd, mae’n siŵr?

imageLayout 1imagegetimg20141024Straeon-Gorau-Byd9781845276164getimggetimggetimg

 

A dyma rai Blynyddoedd 5 a 6. 3 allan o 10 yn addasiadau. Ond mae ‘na lai o lyfrau gwreiddiol ar gael ar gyfer yr oedran yma, dwi’n gwybod.

Darllen_Dros_Gymru_Rownd_Sirol_Bl._5_a_6_2017-2018

Dyma luniau rhai o’r cloriau:

Cysgod_y_Darian

9781845276232_1024x1024

220px-Dirgelwch_y_Bont  Hoffi’r clawr hwn yn arw, gyda llaw.

 

image1

trysorfa_chwedlau_cymru

Ac mae maint y lluniau yn dibynnu ar faint y lluniau oedd ar gael ar y we – dim byd i neud efo fy marn i, iawn!

Mae’n siwr bod y rhan fwyaf o ysgolion eisoes wedi cael y wybodaeth uchod, ond rhag ofn bod gan ryw ysgol awydd rhoi cynnig arni am y tro cynta erioed, cysylltwch â darllendrosgymru@llyfrau.cymru | 01970 624 151 os hoffech chi ragor o wybodaeth.

Ac mae’n siwr bod awduron y llyfrau hyn yn falch o gael gwybod eu bod ar y rhestr hefyd! Sgwn i pa rai gaiff eu dewis i’w trafod, a pha rai i wneud cyflwyniad? Hmm…

Mwy o newyddion da: mae ‘na rifyn newydd o Mellten yn y siopau:

DMV8gRGXUAAfylm

Pob hwyl ar y darllen – a phob lwc i’r ysgolion!

Bwystfilod a Bwganod gan Manon Steffan Ros

Published Ionawr 6, 2014 by gwanas

image

Un o gyfres yr Onnen ar gyfer darllenwyr da 9-13 oed ydi hon, felly mae’r iaith yn fwy coeth, yn fwy cymhleth. Ee: ‘Wyddai o ddim ai cyffro ynteu ofn ydoedd.’ Nefi. Ffurfiol iawn. Dwi ddim yn siwr ai Manon ( yr awdur- fan hyn)image neu’r golygyddion oedd yn gyfrifol am honna, ond mi neidiodd allan i mi. Ond peidiwch a phoeni, dydi gweddill y nofel ddim fel yna.

Mae’r stori’n llifo, efo digon o ddeialog bachog, a dwi wrth fy modd efo’r ffaith ei bod hi wedi ei lleoli yn Nhywyn, Meirionnydd, tref sydd angen sylw yn y byd Cymraeg a Chymreig. Efallai na chafodd Tywyn Eisteddfod yr Urdd, ond mae’n cael sylw mewn nofel! Mae’r awdur wedi cynnwys trefi eraill sydd ddim yn cael llawer o sylw mewn llyfrau ond bydd raid i chi ddarllen y nofel i weld os ydi eich tref chi ynddi!

Y cymeriadu ydi cryfder y nofel i mi; mae’r 3 prif gymeriad ( 3 plentyn ysgol sy’n rhyw fath o Ghostbusters Cymraeg) yn gwbl wahanol i’w gilydd: Tom, sy’n dipyn o iob a phôsar, Hywel, sy’n chydig bach o linyn trôns ym marn ei gyd-ddisgyblion, a Hilda, sydd â thipyn o geg arni. Mi fyddwch chi’n gweld y tri yn datblygu yn ystod y stori, ac yn dod i hoffi’r tri.
Mae yma ddigon o hiwmor, yn enwedig yn y cega rhwng Hilda a Tom; ambell ddarn eitha brawychus hefyd, pan fydd y tri yn mynd ar ôl yr ysbrydion a’r bwystfilod, ond nid stori i’ch dychryn ydi hon. Adloniant ydi hi, ond, fel mewn cymaint o straeon Manon Steffan, mae na elfennau trist hefyd, pethau fydd yn gwneud i chi feddwl.

Mi wnes i ei mwynhau hi, ac mi fydd yn siwr o blesio plant sydd eisoes yn mwynhau darllen nofelau Cymraeg. Dyna fwriad y gyfres wedi’r cwbl.

Ond am mod i wedi mwynhau llyfrau eraill Manon gymaint (‘Blasu’ ar gyfer oedolion ydi un o’r llyfrau Cymraeg gorau i mi eu darllen erioed), ges i fy siomi fymryn bach efo hon yn y diwedd. Peidiwch a nghamddallt i, mae hon yn nofel dda iawn, ond pan gaeais i’r clawr ar ôl ei gorffen, doedd y wefr o ‘www, dwi newydd ddarllen rhywbeth arbennig’ ddim yma tro ‘ma. Mi wnes i ei deimlo fo efo Baba Hyll, ond nid efo hon. Y diweddglo oedd ar fai dwi’n meddwl, a’r teimlad ges i nad oedd stori’r criw sy’n ceisio rhwystro’r tri rhag gwneud eu gwaith wedi taro deuddeg ar y diwedd. Nid i mi o leia. Ond os ydach chi’n anghytuno, cofiwch roi gwybod! Mae’n gas gen i fod yn negyddol, a do’n i wir ddim isio gweld bai o unrhyw fath, ond mae’n rhaid i mi fod yn onest mewn blog fel hyn yndoes?

Dwy nofel arall gan Manon (eto yng nghyfres yr Onnen) enillodd Wobr Tir na Nog iddi, a dwi’m wedi darllen rheiny eto ond mae pawb yn eu canmol, ‘Prism’ yn enwedig. Felly dwi am roi cynnig ar honno yn fuan.image