Ble mae Boc? Huw Aaron

All posts tagged Ble mae Boc? Huw Aaron

Ble Mae Boc? Huw Aaron

Published Rhagfyr 2, 2020 by gwanas

Maen nhw wedi bod yn brysur iawn yng nhartref yr Aaroniaid yn ddiweddar; mae Huw, hefyd, wedi bod yn chwysu dros luniau lu, ac mae’r canlyniad yn werth ei weld! Dwi’n meddwl bod yr ail lyfr, sef ‘Ble mae Boc? Ar Goll yn y Chwedlau’ hyd yn oed yn well na’r cyntaf!

Roedd y llyfr cyntaf yn HYNOD boblogaidd, efo oedolion yn ogystal â’r plant, ac roedd plant ein teulu ni wrth eu boddau’n chwilio am Boc y ddraig fach goch ynghanol y lluniau prysur, boncyrs. Mi fues innau wrthi am oriau hefyd, ac roedd y plant yn llawer gwell na fi am ddod o hyd i Boc. Dwi wedi cael sbectol ers hynny, felly: GAME ON!

Pam fod hwn hyd yn oed yn well? Wel, mae o am chwedlau, a dwi wrth fy modd efo chwedlau a straeon llawn hud a lledrith a chymeriadau a digwyddiadau rhyfedd. A dach chi’n gwybod be ddwedodd Einstein, un o’r bobl mwya clyfar welodd y byd erioed?

If you want your children to be intelligent, read them fairy tales. If you want them to be very intelligent, read them more fairy tales.

Amen, Einstein.

Mae Boc yn ein harwain i lefydd gwych a rhyfeddol, fel i fyd y Cewri, i Gantre’r Gwaelod, ac i fyd y Mabinogi:

Chwip o lun ynde? Welwch chi Bendigeidfran? A’i chwaer o, Branwen yn gollwng drudwy i fynd â neges ato fo? A be am y boi druan sy’n cael ei daro gan wawyffon sydd wedi ei thaflu drwy dwll mewn carreg? A pam yr holl foch? Mi wnes i ddod o hyd i Boc yn eitha sydyn yn y llun yma, ond hwn ydy’r darlun cyntaf yn y llyfr, felly mae Huw yn glyfar (fel Einstein) yn gwneud i ni deimlo’n glyfar ar y dechrau. Ac yn gwneud i ni dynnu gwallt ein pen yn nes ymlaen!

Ond be sy’n hyfryd am y llyfr hwn ydi ei fod yn gallu cyflwyno plant (a’u rhieni?) i straeon y Mabinogi, neu atgyfnerthu’r hyn maen nhw’n ei wybod yn barod – a’i neud yn hwyl! Mae’r un peth yn wir am yr hen Hwiangerddi Cymraeg. Dyma i chi ddarn sy’n dangos y Tŷ Bach Twt:

Dach chi’n ei chofio hi? “Mae gen i dipyn o dŷ bach twt, o dŷ bach twt, o dŷ bach twt. Mae gen i dipyn o dŷ bach twt, a’r gwynt i’r drws bob bore. Hei di ho’ – ac ati. Wedyn tybed pa hwiangerdd sydd â dynes yn dringo dros gamfa a mochyn yn eistedd ar ben stol? Hm… Dwi’n cymryd bod yr hen hwiangerddi yma’n cael eu dysgu yn y feithrinfa, neu ar ddechrau’r ysgol gynradd, os nad oes ‘na daid neu nain o gwmpas? Mae gen i go mai fy nain oedd yn dysgu’r rhan fwya i ni, achos doedd Mam erioed yn un am ganu ryw lawer. Diolch, Nain!

Felly mae’r llyfr yn fwy na dim ond llyfr chwilio (sy’n wych ar gyfer hyfforddi’r meddwl i ganolbwyntio), mae o’n gyfle gwych i ddysgu/trafod ein diwylliant, ein hanes, bob dim.

Fy hoff ddarn i ydy hwn:

Teyrnas y Tylwyth Teg! Mae’r lliwiau’n wych, mae’r ffordd mae o wedi gallu cyfleu golau yn hyfryd, ac mi allwch chi nabod adar a blodau, aeron ac ati yn ogystal â sylwi ar y manylion bychain cywrain dros y lle i gyd. A do, pan ddois i o hyd i Boc, roedd o* mor blwmin amlwg WEDYN yn doedd?!

*Neu hi – y ddraig hon ynde? Dyna pam mae Huw’n ei galw hi’n ddraig fach, nid bach. Ddwedes i ei fod o’n glyfar yndo?

Ond dwi’n hoff iawn o’r tudalennau yma hefyd:

Parti Llyfrau Plant, yn llawn o gymeriadau o bob math o lyfrau Cymraeg (gwreiddiol!) hen a newydd. Mae Sali Mali reit amlwg, ond dach chi’n gallu nabod cymeriadau eraill? Dwi ddim wedi cynnwys y cyfan, ond os brynwch chi’r llyfr (bargen am £4.99) mi welwch chi Tomos Caradog a Superted a dwi’n siŵr mai Nel allan o ‘Na! Nel!’ ydy honna. Mi gaiff plant sy’n caru llyfrau fodd i fyw yn nabod y gwahanol gymeriadau a chofio be ydy enw cath Gwlad y Rwla (mae hi ar y bwrdd). Bydd awduron llyfrau plant hefyd yn craffu i weld os yw eu cymeriadau nhw yna… Caryl Lewis – mae ‘na ferch yn cadw gwenyn yna! Ac er y gallai’r dylwythen deg ‘na fod yn unrhyw dylwythen deg, dwi’n licio meddwl mai Brenhines y tylwyth teg allan o Coeden Cadi ydi hi! Dwi’n eitha siŵr mod i’n nabod y Bwbach ‘na hefyd, a’r môr-leidr ‘na…

Chwip o lyfr wnaiff anrheg Nadolig gwych. Rieni, os fyddwch chi isio chydig o lonydd dros y Dolig, mi fydd hwn yn eu cadw’n hapus am hiiir. Nid dim ond chwilio am ddraig ydi’r gêm – mae ‘na lawer iawn mwy o bosau!

Rhowch wybod os fydd o’n plesio, a pha ddarnau oedd eich ffefrynnau. Bet y bydd sawl un yn mynd am yr Angenfilod… ond y tylwyth teg i mi, bob tro.

Tybed ble fydd Boc 3 yn mynd?

Gwobrau Tir na n-Og 2019

Published Ebrill 10, 2019 by gwanas

Tir-na-n-og-2019-dwy-iaith-698x400

Mi fyddan nhw’n cyhoeddi enillwyr Gwobrau Tir na n-Og 2019 cyn bo hir, yn Eisteddfod yr Urdd, a dyma i chi deitlau’r rhestr fer Gymraeg, yn ôl y drefn gyhoeddwyd gan y Cyngor Llyfrau:

(mae’n ddrwg gen i bod na ddim mwy o luniau ond mae wordpress yn chwarae triciau yn ddiweddar – isio mwy o bres gen i, beryg!)

1. Hadau – Lleucu Roberts (Y Lolfa)

Nofel anturus i’r arddegau wedi’i gosod mewn byd ôl-apocalyptaidd. Yr ail lyfr yng nghyfres YMA.

2. Cymru ar y Map – Elin Meek, Valériane Leblond (Rily)

Llyfr atlas arbennig iawn gyda darluniau godidog sy’n dangos Cymru ar ei gorau.

3. Llyfr Glas Nebo – Manon Steffan Ros (Y Lolfa)

Enillydd y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2018.

4. Ble Mae Boc? – Huw Aaron (Y Lolfa)

Llyfr llawn hiwmor sy’n dangos golygfeydd Cymreig eiconig, a chyfle i ddod o hyd i Boc, y ddraig fach. (Llyfr oedd yn boblogaidd iawn efo’r plant yn y Steddfod Sir yn ôl be welais i – jest y peth ar gyfer aros oriau am eich tro chi i fynd ar y llwyfan)

5. Fi a Joe Allen – Manon Steffan Ros (Y Lolfa)

Stori hyfryd am gyffro’r Ewros yn 2016 sydd gymaint mwy na stori bêl-droed.

6. Gwenwyn a Gwasgod Felen – Haf Llewelyn (Gwasg Carreg Gwalch)

Nofel lawn cyffro am bobl gyffredin Sir Feirionnydd yn codi llais yn erbyn gorthrwm a thrais.

7. Lliwiau Byd Natur – Luned Aaron (Gwasg Carreg Gwalch)

Llyfr llun-a-gair sy’n tywys y darllenydd ifanc drwy fyd o liwiau hardd.

Os am wybod mwy am rhain, dwi eisoes wedi adolygu’r rhan fwya ar y blog ‘ma!

Yr hyn sy’n od eleni ydi nad ydyn nhw wedi eu rhannu yn 3 cyfrol cynradd a 3 uwchradd. Mae na 7 eleni! A hyd y gwela i, mae na 4 yn y categori uwchradd, sef 2 nofel Manon Steffan, un Lleucu ac un Haf.

20180519_151555_resizedth

th-1gwenwyn...-a-gwasgod-felen-2187-p

Hefyd, mae Llyfr Glas Nebo eisoes wedi ennill y brif wobr yn y Genedlaethol (a gwerthu miloedd o gopiau gan fod cymaint o oedolion sydd ddim fel arfer yn darllen llyfrau Cymraeg wedi gwirioni efo hi – croeso i fyd llyfrau OI – oedolion ifanc, gyfeillion!) felly onid ydi hi’n mynd i fod yn anodd i unrhyw lyfr arall ei guro? Hm. Ond mae ‘na rai da iawn yn ei herbyn hi, ac mi wnes i wirioni efo Fi a Joe Allen. Diddorol… be fydd penderfyniad y beirniaid sgwn i?

Dwi’n meddwl ei bod hi’n haws efo’r adran iau. Er cystal y ddau arall, mae gen i deimlad yn fy nŵr mai un Elin Meek aiff â hi. Ond gawn ni weld.

Pob lwc i bawb!

Gyda llaw, cliciwch ar y linc isod i weld pa mor wych ydyn nhw mewn gwledydd eraill am hyrwyddo darllen a Diwrnod y Llyfr. Da iawn, yr Iseldiroedd:

https://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/netherlands-free-train-national-book-day-tickets-travel-tickets-ns-a8849606.html?fbclid=IwAR3afgMwKNe7GlW37e4EmsYIqyV1HBZKnxeAIENVBPkFSEQfdFUd7RLDhbw