bag Ceridwen

All posts tagged bag Ceridwen

Llyfrau’r haf

Published Medi 11, 2015 by gwanas

Helo, dwi’n ôl. Mae’n ddrwg iawn gen i fod mor dawel, mor hir, ond aeth pethau efo’r glun ddim cweit fel y disgwyl, naddo!
Ond i brofi fy mod i’n dal ar dir y byw, dyma lun ohona i yn Sioe Rhydymain Awst 31:
CN-H4gKWIAALtQu

Ges i gyntaf am wisg ffansi oedolion. Fi oedd yr unig un yn cystadlu, ond nid dyna’r pwynt naci! Un o’r Gwylliaid wedi disgyn oddi ar ei cheffyl ro’n i – sylwer ar y brigau dwi wedi eu selotêpio ar fy maglau…

Beth bynnag, dwi’n dal ar fy maglau yn anffodus ( nerf yn y goes yn cymryd ei hamser i ‘weithio’ eto) ond dwi’n bendant yn gwella ychydig bob dydd.

Felly ges i ddigon o amser i ddarllen dros yr haf? Wel, do a naddo. Ceisio ysgrifennu ro’n i fwya, am fy mod i wedi addo, cris croes tân poeth, y byddai ‘Botany Bay’, fy nofel i oedolion yn barod i’w chyhoeddi erbyn y Nadolig. Dwi bron yna – wir yr! Dim ond mater o ffidlan chydig a gweld os ydi’r diweddglo’n gweithio. Mae’n bwysig cael diweddglo sy’n gweithio tydi?

Hefyd, gan nad ydw i’n gallu gyrru, ches i ddim mynd i’r Steddfod, lle dwi’n prynu tomen o lyfrau fel arfer. Ond mi fyswn i wrth fy modd tase rhywun wedi prynu copi o hwn i mi:
getimg

Fersiwn hyfryd o’r straeon Cymraeg hynaf erioed, gan Sian Rees ( sy’n hollol wych) a lluniau bendigedig gan Valériane Leblond ( sydd hefyd yn hollol wych). Addas i blant oed 9-11 neu Cyfnod Allweddol 2 yn ôl y cyhoeddwyr, ond i oedolion fel fi hefyd, diolch yn fawr. Dydi o ddim yn rhad: £9.99, ond mae’n llyfr clawr caled, dyna pam. Ac mae ‘na fersiwn Saesneg ar gael hefyd, ddylai werthu’n dda:
9781849672276_566

Ydach chi wedi ei brynu/ddarllen? Be dach chi’n ei feddwl? Gwerth am arian? Fersiwn gwerth ei gael?

Ond mi wnes i dderbyn copi o hwn:
getimg-1

Y llyfr perffaith ar gyfer unrhyw un sydd am ddilyn Cwpan Rygbi’r byd 2015. Mae gynnoch chi wythnos i’w brynu – mae’r gêm gyntaf ( Lloegr v Fiji) ar Fedi 18! Yn ôl y cyhoeddwyr, mae’n addas ar gyfer oedran 9-11+ neu Cyfnod Allweddol 2/3, ond yn fy marn i, mae’n un da ar gyfer oedolion hefyd, ac yn berffaith ar gyfer dysgwyr – a thiwtoriaid sy’n chwilio am ddeunydd difyr ar gyfer y wers nesaf!

£4.95 ydi’r pris, sy’n rhesymol iawn am lyfr GWREIDDIOL llawn ffotograffau lliw a ffeithiau am rygbi Cymru a rygbi’r byd, ac sy’n cynnwys siart o holl gêmau Cwpan Rygbi’r Byd y gallwch ei lenwi a’i roi ar eich wal. Dyma fo:

photosiart

Mae’r llyfr yn llawn ffeithiau difyr a gwahanol iawn, wedi eu casglu gan foi sy’n cyfaddef ei fod yn ‘anorac’ rygbi: Keith Davies. Ond dydi’r llun ohono ar y cefn ddim byd tebyg iddo fo!

Rhai o’r pethau wnaeth i mi chwerthin ( ar wahân i’r llun o’r awdur ar y cefn) oedd dysgu beth wnaeth Dwayne Peel i Mark Jones, a sut wnaeth Mark dalu’n ôl yn ystod Cwpan y Byd 2007. Digri!
Hanes y chwaraewr rygbi mwyaf anlwcus erioed yn ngorsaf drenau Lyon yn FFrainc yn 1911…a’r ddau gefnogwr o’r Alban ar ben y to yn 1976 – a llwyth o straeon tebyg.
Llyfr da iawn, a defnyddiol iawn ar gyfer unrhyw un sydd am osod cwestiynau cwis chwaraeon!

Rhywbeth arall ges i yr haf yma oedd hwn:
photo
Ie, bag Ceridwen! Perffaith ar gyfer cario llyfrau.

Rhag hysbys bach rwan: dwi wedi sgwennu llyfr ar gyfer plant bach, ac mi ddylai fod yn y siopau cyn y Nadolig. Coeden Cadi ydi’r enw, a dyma i chi rai o’r lluniau gan Janet Samuel ( sy’n wych…) i chi gael syniad o’r cynnwys:
coeden cadi pages22 and 23 artcoeden cadi pages24 and 25 art

Dwi’n addo sgwennu’n fwy aml eto!