arlunydd

All posts tagged arlunydd

Bethan Mai

Published Rhagfyr 9, 2017 by gwanas

Mi wnaeth darluniau cyfrol Brên Babi (gwych ar gyfer pob mam a darpar fam!) gan Mari Lovgreen dynnu fy sylw yn syth:

DQZmnywVQAIgVhEDQZmnyyUQAAX7E7DQZmnzAUQAEs_q1

Felly mi wnes i benderfynu darganfod mwy am Bethan Mai, yr arlunydd.

18808784_1849604495362127_1242021357076611072_n

Mae’n dod o Bontiets yn wreiddiol. “Wedi caru neud llunie erioed. Ces i ngofyn i neud Brên Babi pan on i’n feichiog iawn, o nhw ddim yn gwbod hynny pan ofynnon nhw i fi, cyd ddigwyddiad oedd e! Ond amserol iawn.

Fy hoff ffurf ydi pen ac inciau.
17333833_318641475217991_68182979486154752_ncropped-bm16-4bm16-131

Mae gen i gwmni celf- morgimorgi.com lle fi’n argraffu fy llunie ar ddillad a phrintiau a fi’n angerddol iawn am gael deunydd masnach deg sy’n dda i’r amgylchedd. Ar y foment mae gen i gasgliad wedi’i selio ar fenywod cryf – maen nhw yn ysbrydoli fi yn ddi ben draw. Fi hefyd yn hoffi darlunio creaduriaid a chymeriadau bach rhyfedd.

Hyfforddais i mewn celf yng Nghaerfyrddin ac ym Mryste, ac wedyn es i mlaen i neud gradd mewn actio yn y Central School of Speech and Drama yn Llunden. Ers hynny fi wedi bod yn neud cymysgedd o gelf, actio a cherddorieth (band Rogue Jones a Huw M, a peth solo fy hun.

p036gswn

Fi’n gyffrous i neud mwy o ddarluniau llyfr pan byddai ddim ar gyfnod mamolaeth mwyach. Fi’n caru bod yn fam, mae Tanwen Antur bellach yn 4 mis oed ac yn hudolus. Fi’n byw gyda fy ngŵr, Ynyr, sef fy nghyd frontman o’n band ni- Rogue Jones, Tanwen a’n ci bach drygionus Myfi Mŵg. Fi’n credu bod Myfi Mŵg yn haeddu cyfrol ei hun!”

Diolch Bethan – a phob lwc efo bob dim!

Gwylliaid ar y ffordd!

Published Ebrill 12, 2014 by gwanas

Cofio fi’n ennill Gwobr Goffa T Llew Jones am sgwennu pennod o nofel? Y wobr oedd – ei gorffen hi!
Wel, mi orffenais i’r drafft cynta ddechrau Rhagfyr a dwi’n disgwyl y proflenni cyn bo hir. Dwi’m wedi sbio arni ers Rhagfyr ac mi fydd ei darllen hi eto yn brofiad rhyfedd, fel mae o bob tro dwi’n sgwennu llyfr. Gobeithio y bydda i’n hapus efo hi. Yn bwysicach, gobeithio y bydd y darllenwyr yn ei hoffi hi.
AAAA! Dechrau mynd yn nerfus rwan.

Ro’n i’n meddwl y byddai’n ddiddorol i chi weld y broses efo’r clawr. Ro’n i wedi deud o’r dechrau mai Brett Breckon oedd yr arlunydd delfrydol ar gyfer y llyfr yma, yn enwedig wedi iddo wneud cystal job ar Llwyth:

Unknown-9

Felly doedd ei syniad ( bras) cynta o ddim cweit be ro’n i wedi’i ddisgwyl:

image

Oes, mae ‘na gleddyf yn eitha pwysig i’r stori, ond Gwylliaid Cochion Mawddwy sydd bwysica, felly mi nath y golygydd roi disgrifiadau manwl iddo fo o rai o’r cymeriadau sy’n y llyfr ac mi nath o hwn bron yn syth bin:

Gwylliaid ar y ffordd

O, waw, ie! Cefndir du a’r eira gwyn – gwych, a’r Gwylliaid mewn dillad brown, plaen fel bod y gwalltiau coch yn saethu allan – dyna dwi isio. ‘Dalia ati, Brett,’ medda fi! Dwi wedi gofyn os gaiff un o’r cwn fod yn goch hefyd, sgwn i pam?!

DSC_0090

Mae Brett yn gweithio ar y fersiwn dyfrlliw, manwl rwan, a dyma lun roddodd o ar Facebook.

photo

Tydi o’n ddiddorol gweld sut mae o’n gweithio? Fedra i’m disgwyl i weld y canlyniad rwan!

Photo on 12-04-2014 at 20.22 #2