Am Stori

All posts tagged Am Stori

Darllena. Datblyga

Published Tachwedd 4, 2014 by gwanas

Ymgyrch ydi Darllena. Datblyga i gael pob plentyn 11 oed yn darllen yn dda erbyn 2025.

Os ydach chi’n darllen y blog yma, mae’n siwr eich bod chi’n hoffi darllen yn barod, ond nid pawb sydd mor lwcus!
Yn ôl Estyn, mae pedwar o bob deg (40%) o blant 11 oed yng Nghymru yn darllen yn sal iawn, yn iau na’u hoed, ac mae’r plant hyn yn tueddu i fyw mewn ardaloedd tlawd, lle lle dyw eu rhieni ddim yn darllen efo nhw.
Unknown-2
Does dim digon o blant yn darllen y tu allan i’r ysgol, a does dim digon o dadau yn darllen efo’u plant. Wel? Ydi eich tad chi’n darllen efo chi? Neu Taid/Tad-cu? Neu ewyrth?

Unknown-1

Ffaith i chi: roedd plant 5 oed oedd yn cael darllen stori efo’u tadau bob dydd, 6 mis o flaen ( hynny yw, o ran darllen a sgwennu) plant eraill 5 oed oedd ddim ond yn darllen unwaith yr wythnos.

Mae Darllena.Datblyga am i Gymru fod yn genedl o ddarllenwyr cryf, ac maen nhw am drio cyflawni hynny drwy wneud pethau fel:

* cefnogi rhieni i ddarllen gyda phlant ifanc am ddeng munud y dydd

* annog y cyhoedd i wirfoddoli ( h.y. gweithio heb gael eu talu) i helpu plant dan anfantais i wella eu darllen

Weithiau, mae llyfrau yn rhy hir, felly mae straeon byrion yn help i fachu diddordeb plant. Mae ‘na straeon byrion newydd sbon, tua 10 munud o hyd ( neu lai) ar y wefan yma: http://www.y-cymro.com/darllenadatblyga/
Mae rhai ar gyfer plant bach a rhai ar gyfer plant 7-11, a dewis sgwennu ar gyfer y plant 7+ wnes i. Gweld y ferch hon,

_61040414_carlin_celeb_get
Jazz Carlin yn ennill medal aur i Gymru roddodd y syniad i mi, ac mae’r stori honno fan hyn:
http://www.y-cymro.com/darllenadatblyga/i/2236/desc/stori-4–mynd-amdani/

A sôn am straeon byrion, mae’r Lolfa newydd gyhoeddi dwy gyfrol o straeon ar gyfer plant cynradd. Am Stori ar gyfer plant 7-9 oed a Beth am Stori ar gyfer plant 9-11.

getimg.php
getimg-1.php

Dwi wedi cael copiau ond heb gael cyfle i ddarllen yr un stori eto. Be amdanoch chi? Rhowch wybod be roeddech chi’n ei feddwl ohonyn nhw. Mae’r amrywiaeth o awduron yn ddifyr, o rai profiadol fel Sian Northey, Mared Lewis, Haf Llewelyn a Gwenno Hughes i ferch 11 oed o Sir Fôn!