adolygiadau

All posts tagged adolygiadau

Adolygu

Published Mai 9, 2017 by gwanas

Difyr oedd darllen adolygiad Bethan Bryn o Ymbelydredd yn Y Wawr, cylchgrawn Mudiad Merched y Wawr.

IMG_3931

Roedd hi’n dweud nad oedd ganddi gymhwyster i adolygu llyfr; nad oedd yn llenor, bardd, beirniad llenyddol nac yn gweithio o fewn y maes llenyddol. Wel diolch byth am hynny ddyweda i! Mae ei hadolygiad yn un campus ac yn llawer mwy perthnasol a diddorol oherwydd nad oes ganddi ‘gymhwyster.’

Yn fy marn i, mae bod yn ddarllenydd yn hen ddigon o gymhwyster. Pam fod raid cyfyngu adolygiadau o lyfrau i’r un hen leisiau dragwyddol? Mae angen amrywiaeth barn, yn union fel mae angen amrywiaeth o ddeunydd darllen yn y Gymraeg. Ac mae barn Bethan Bryn cyn bwysiced bob tamed â barn unrhyw un arall.

Mae llyfrau Cymraeg angen sylw; mae angen mwy  o adolygu, ac mae hi’n syrffedus o anodd dod o hyd i bobl sy’n fodlon cyhoeddi eu barn. Maen nhw’n gwrthod gan amlaf oherwydd eu bod yn teimlo nad yw eu barn yn cyfrif, nad ydyn nhw’n ddigon pwysig, neu ddim yn ‘llais’ yn y byd llyfrau.

Lol botes! Dyna be sy’n gwneud adolygiadau ‘Tri ar y Tro’ yn Golwg mor ddifyr: mae gynnoch chi 3 llais o gefndir cwbl wahanol sy’n aml yn anghytuno am y llyfr/drama dan sylw, wedyn mae hynny’n gallu gwneud i chi fod eisiau darllen y llyfr neu fynd i weld y ddrama eich hunan, i weld drosoch chi eich hun.

Mae llyfrau ar gael i bawb. ‘Rhydd i bob meddwl ei farn, ac i bob barn ei llafar.’

Pam fod raid i gerddor fel Bethan Bryn gyfyngu ei hun i drafod y byd cerddorol? Mi sgwennodd chwip o adolygiad ac mi hoffwn i weld mwy o adolygiadau fel hyn os gwelwch yn dda.

maxresdefault

Braf fyddai gweld plant, yn hytrach nac oedolion yn adolygu llyfrau plant hefyd.

Mae angen platfform i farn plant Cymru – ond yn y cyfamser, mae croeso i chi yrru eich adolygiadau ata i i’w cynnwys ar y blog yma.

O, gyda llaw, dyma be fues i’n ei neud bore ma:

C_YPfBkXsAA7GpK

Darllen straeon i blant bach Meithrinfa Seren Fach, y Brithdir – a phawb yn ein pyjamas!

 

 

Advertisements

Annog awduron a helpu’r byd llyfrau Cymraeg

Published Ionawr 8, 2014 by gwanas

Mae’r byd llyfrau Cymraeg angen eich help chi!
Oes, mae ‘na gryn dipyn o lyfrau ar gael bellach, ond y broblem fawr ydi cael sylw iddyn nhw.

Mae’n torri nghalon i bod llyfrau da yn mynd ar goll, felly gai eich annog chi os gwelwch chi’n dda i roi ambell seren neu frawddeg o adolygiad (does dim rhaid sgwennu traethawd!) ar wefannau llyfrau?

Y llyfr fydda i’n rhoi sylw iddo tro nesa ydi hwn, Cyfrinach Ifan Hopcyn gan Eiry Miles:image

Mi wnes i glywed amdano gan ferch ysgol gynradd mewn sgwad sgwennu (methu cofio dy enw rwan, sori!) – roedd hi wrth ei bodd efo fo beth bynnag. A dyma’r wybodaeth sydd ar wefan gwales.com sydd yn Gymraeg a Saesneg.
Oes, mae na adolygiad gan ddarllenydd ‘proffesiynol’ yma, ond sbiwch ar y botwm ‘Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer.’ Braf fyddai gweld plant/athrawon/rhieni – ond plant yn fwy na neb – yn sgwennu pwt am y llyfrau sy’n eu plesio.

Mae’n help i ddarllenwyr eraill ddod o hyd i lyfr da, ond hefyd yn help i’r wasg ei werthu a phenderfynu be sy’n llwyddo a be sydd ei angen.
Ond yn fwy na dim, mae’n help i’r awdur! Mae canmoliaeth yn gallu rhoi hyder ac ysbrydoli rhywun i sgwennu mwy.

Dyma i chi dudalen am fy nofel oedolion ‘Hi yw fy Ffrind’ ar wefan goodreads:
image
Digon o sêr yn fanna i ysbrydoli awdur!

Ond dydi’r ymateb i nofel oedolion arall, Gwrach y Gwyllt ddim cweit mor gyson:
image
O diar. Ond dwi wedi sylwi bod gynnoch chi rai adolygwyr yn rhoi un seren i bob blwmin llyfr! Hmff. Darllenwyr hynod ffysi neu awduron chwerw sydd isio rhoi pin ym malwn (efo tô bach) awduron eraill? Ond fi sy’n chwilio am esgus wrth gwrs. Weithiau, mae’n rhaid derbyn ei bod hi’n amhosib plesio pawb.

Dim llawer o sylwadau ar y tudalennau goodreads yna, sylwch, ond mae beirniadaeth yn gallu bod yn help, o ran dysgu ar gyfer y nofel nesa.

Mae modd rhoi sylw i lyfrau Cymraeg ar Amazon hefyd. Dyma’r ymateb i Llinyn Trôns ( nofel ar gyfer disgyblion 13+):
image

Hapus iawn efo hynna, er bod y ddau gynta’n cyfeirio at wasanaeth Amazon yn hytrach na chynnwys y llyfr…

Ond fel soniais i, mae’n anodd plesio pawb, a doedd yr ymateb i ‘Y Gwledydd Bychain’, llyfr ffeithiol ar gyfer oedolion yn y gyfres Stori Sydyn ddim cweit cystal:
image

Charming, ynde! Oes, mae angen croen eliffant i fod yn awdur. Ond mae hyd yn oed sylw negyddol yn sylw, ac nid llyfr ar gyfer plant 12 oed oedd hwnna, felly nyyy, Chand, pwy bynnag wyt ti!

Cofiwch hefyd: Mi fydd yn Ddiwrnod y Llyfr cyn bo hir – dydd Iau, Mawrth 6ed. A dyna gyfle gwych i roi sylw i lyfrau, felly os am syniadau, dilynwch @DYLLcymWBDwales ar Twitter neu sbio ar dudalen Facebook: https;//www.facebook.com/DiwrnodYLlyfrWorldBookDayWales