Aberystwyth

All posts tagged Aberystwyth

Mellten rhif 4 a pham dan ni angen llyfrau

Published Ebrill 12, 2017 by gwanas

Mae’r 4ydd rhifyn o gomic Cymraeg Mellten ar gael rwan!

17424951_1438458756214692_5079829524060810062_n

 

Mae siopau o amgylch Cymru yn gwerthu Mellten – os nad oes yna gopïau yn eich siop leol, gofynwch iddyn nhw i archebu rhai!

Neu Drwy’r Ysgol:

Gofynnwch i’ch athro/athrawes i ychwanegu eich enw at y rhestr o blant sy’n derbyn Mellten. Os nad ydi eich ysgol yn derbyn Mellten, danfonwch eich athro yma am fwy o wybodaeth.

 

Neu gallwch dalu drwy paypal fan hyn rwan: http://www.mellten.com/ymuno/

Comic 24 tudalen llawn lliw a hwyl i blant Cymru – gwych!

Gŵyl Lyfrau:

A peidiwch ag anghofio am hwn fis nesa:

C9I1nNkXcAUDLM2

Esgus da am drip i Aberystwyth?

PAM DAN NI ANGEN LLYFRAU BETH BYNNAG?

Dyma i chi ddyfyniad da sy’n rhestru rhai o’r rhesymau pam fod llyfrau mor bwysig:

C9DuC85XcAA2qB4

 

Sylw i Chwedlau yn y blog nesa…

Advertisements

Cynhadledd Pobl Llyfrau

Published Chwefror 10, 2017 by gwanas

Heddiw, mi ges i ddiwrnod hyfryd, difyr a llawn syniadau yng Nghynhadledd Undydd i Gyhoeddwyr a Llyfrwerthwyr  yn Llety Parc, Abersytwyth.

Ro’n i’n aelod o banel oedd yn trafod “Llyfrau i blant  a phobl ifanc – beth yw’r arlwy delfrydol?”

c4uyeivwcairoom

Siwan Rosser oedd yn cadeirio a dyma’r panel:

Myrddin ap Dafydd (Cyhoeddwr), Eirian James (Llyfrwerthwr), Bethan Gwanas (fi). Roedd  Nia Gruffydd (Llyfrgellydd yng Nghaernarfon) i fod efo ni ond roedd hi’n sal. Brysia wella, Nia.

A be oedd yr arlwy delfrydol yn ein barn ni? Mwy o lyfrau gwreiddiol i blant 8 oed +. Mae ‘na hen ddigon i blant bach yndoes? Mae angen mwy ar gyfer yr arddegau hŷn yn bendant, a dwi wedi cynnig ‘Llyfrau OI’ (oi!) (oedolion ifanc) ar gyfer llyfrau YA ( young adult). Licio fo? Ac ro’n i’n teimlo’n gryf bod angen mwy o ddynion i sgwennu ar gyfer yr oedran yna. Ers colli Gareth F, chydig iawn o ddynion sy’n sgwennu ar gyfer plant rwan. Ble maen nhw? Yn sgwennu ar gyfer y teledu?

Be am rywun fel Rhys Gwynfor?

p0358zwx

 Rhys (sy’n dod o ardal Corwen) oedd canwr Jessop a’r Sgweiri – enillwyr Cân i Gymru yn 2013 efo Mynd i Gorwen Hefo Alys. A dwi’n gwybod ei fod o’n gallu sgwennu – cofio gweld pethau sgwennodd o yn yr ysgol, a dwi’n 99% siwr mai sgwennu creadigol wnaeth o yn y coleg.
Neu Tudur Owen?
tudur-owen-the-ll-factor-ed-fringe-review
Eisoes wedi profi ei fod yn sgwennwr. Roedd ‘Y Sw’ yn ardderchog, jest y peth ar gyfer y gynulleidfa OI.
415dxae0cl-_sy344_bo1204203200_
Gawn ni fwy, plis Tudur? Gan gadw yr OIs mewn cof?
A dwi’n gwybod bod gan Geraint, neu Ger, o sioe Geth a Ger ar Radio Cymru, ddiddordeb mawr mewn llyfrau. Synnwn i daten na fyddai yntau’n gallu sgwennu llyfrau ar gyfer plant 8+ – Geth a Ger efo’i gilydd o bosib? (Ger sydd ar y dde gyda llaw)
p026v193
A dwi wedi bod yn trio perswadio Arwel Pod Roberts ( gŵr Lleucu Roberts) i sgwennu llyfrau plant ers blynyddoedd. Mae o eisoes wedi sgwennu llwyth o gerddi gwallgo bost, dramau ac ambell stori fer.
41jcgemlzfl-_sx353_bo1204203200_
Ond mae cyfieithu’n talu’n llawer, llawer gwell na sgwennu llyfrau plant, ga drapia!
Ac mae’r nofelwyr arferol, fel Dewi Prysor, Llwyd Owen ac ati wedi arfer efo cyflogau mwy y byd oedolion. Hm.
Dach chi’n gwbod be sydd ei angen? I’r Eisteddfod Genedlaethol osod rhywbeth fel ‘Nofel ar gyfer oedolion Ifanc’ neu ‘i blant 12-16 oed’ ar gyfer Gwobr Goffa Daniel Owen neu’r Fedal Ryddiaith. Roedd hynny’n digwydd ers talwm… Gwres o’r Gorllewin gan Ifor Wyn Williams enillodd y fedal yn 1971. Ac Irma Chilton enillodd yn 1989 efo Mochyn Gwydr.
51kg27fkw8l
O, ac mi wnes i gyfarfod un o ffans pennaf Gwrach y Gwyllt heddiw – Vikki sydd wedi agor siop lyfrau Cymraeg yng Nghaerffili – Llyfrau’r Enfys. Dyma ni yn gneud stumiau gwirion.Gormod o goffi…
16602639_580813922089187_1451798243923167220_n

Haul ac adolygiadau plant

Published Ebrill 16, 2015 by gwanas

images-2

Mae’r haul allan a dwi wedi bod ar y beic efo Del.

KIF_2611_1

( dwi isio sgwennu nofel o safbwynt ci ryw dro…)

Ro’n i’n dathlu am mod i wedi rhoi’r stori Botany Bay i gyd i lawr erbyn ugain munud i ddau echdoe – yn y bore.

Unknown-3

Dwi ddim wedi teipio ‘Y Diwedd’, achos dydi’r diweddglo ddim yn iawn eto ac mae gen i dipyn o waith ffidlan i’w wneud efo ambell linyn storiol, ambell gymeriad hefyd, ond mae’r stori i gyd yna. Nefi, mae’n ryddhad. Mi gai drefn ar fy nesg eto toc, a mynd a’r mynydd o lyfrau ffeithiol am longau a ‘convict women’ ac ati ac ati yn ôl ar y silffoedd neu i’r llyfrgell.

images-2

Ond dwi ddim wedi gorffen! O, nacdw, ond o leia dwi’n teimlo’n ddiogel. Dwi’n gallu gweld y lan ac mae’r storm wedi cilio. Ffiw.

A dwi newydd gael galwad ffôn gan ddynes hyfryd hyfryd o’r swyddfa dreth yn dweud nad ydyn nhw’n mynd i fy nghosbi i am fethu gwneud syms wedi’r cwbl.

images-2

A dwi wedi cael llythyr yn y post efo copi o bapur bro hollol wych – Barn y Buarth.
photo pennawd

Cliciwch ar y lluniau i’w gwneud yn fwy.

photo 1

Plant sy’n ei sgwennu a’i argraffu o mae’n debyg: Sofia, Steffan ac Elinor o Aberystwyth. O rywle o’r enw Heol y Buarth, dwi’m yn amau…
Dyma’r 5ed rhifyn ac mae o’n hyfryd!

Ro’n i’n hoffi’r gystadleuaeth gerdd gocos yn arw:
photo cerdd

Da ynde?

Ond yn fwy na dim, ro’n i’n hoffi’r adolygiad hwn o ‘Llwyth.’
Unknown-9
photo 2photo 3

Dyna’r adolygiad cynta i mi ei weld gan blant, a dwi’n hapus iawn, iawn efo fo.

Unknown
Mae o gymaint pwysicach na barn oedolyn, rhyw riant neu athro tydi? – Dwi’n hoffi clywed barn rheiny hefyd wrth reswm, ond barn y plant sydd bwysica o bell ffordd.
Mwy os gwelwch yn dda, a mwy o gylchgronau fel hyn gan blant!