Mali, Gwawr Edwards

Published Mai 29, 2019 by gwanas

9781784617240_300x400

Mae hon yn gyfrol fach hyfryd a lliwgar am Mali’r ci sy’n byw ar fferm – ond nid ci defaid mo Mali, ond sbaniel King Charles go iawn yr awdures. Ac ia, y Mali go iawn sydd wedi ysbrydoli’r 4 stori sydd yn y gyfrol. Roedd ‘na luniau ohoni hi, Gwawr a Nel, ei merch yn dathlu cyhoeddi’r llyfr yn Eisteddfod yr Urdd:

61431967_10157363237307704_4409039475603144704_n

Felly os dach chi tua 4-7 oed ac yn caru cŵn neu anifeiliaid yn gyffredinol, mae hon i chi. Hefyd, os dach chi’n hoffi canu, mae ‘na CD i gyd-fynd â’r gyfrol, a geiriau’r caneuon i gyd yn y cefn:

20190529_140859

Menna, chwaer Gwawr helpodd hi i gyfansoddi’r caneuon, ac mae’n debyg iddyn nhw gael andros o hwyl yn y broses. Wel, do siŵr, mae’r ddwy yn hynod gerddorol: Gwawr yn gantores broffesiynol a Menna yn gyfeilydd ers blynyddoedd (Dafydd Edwards y tenor ydi tad y ddwy).

Mae pob stori’n canolbwyntio ar un tymor ac felly cawn ddilyn y tymhorau trwy galendr y byd amaethyddol (cafodd Gwawr ei magu ar fferm felly mae’n gwybod am be mae’n sôn…) ond fy hoff agwedd i o’r llyfr ydi’r ddywediadau a chwpledi cefn gwlad, fel rhain:

20190529_14073220190529_140636

Dwi’n eu cofio nhw, ond tybed faint o blant heddiw sy’n gyfarwydd â nhw? Dwi mor falch eu bod nhw’n cael eu hatgyfodi fan hyn, fel yn llyfr ‘Dathlu gyda Sali Mali’ (sylw i honno 2 flog yn ôl). Dwi’n cytuno’n llwyr efo Gwawr, ddywedodd:
“Mae dysgu’r rhain i blant yn rhywbeth pwysig iawn neu fe fyddant yn cael eu colli am byth.”

Os dach chi’n hoffi bwyd, mi fyddwch chi’n hoffi hon hefyd – mae ‘na lawer iawn o sôn am fwyd ynddi! Sut mae Gwawr yn llwyddo i fod mor slim, wn i ddim…

th-2

Mae’r straeon am ddiwrnod mabolgampau, cael picnic, gwylio tân gwyllt a mynd i sglefrio yn siŵr o apelio at blant bach, ac mae ‘na wers fach am fywyd ym mhob un. Mae’r darluniau gan Ali Lodge yn hyfryd. Mi gewch chi hwyl garw yn sylwi ar y manylion sydd fan hyn, er enghraifft:

20190529_140656

Un peth: dwi’m yn siwr am gynnwys geiriau’r caneuon yn y cefn. Gan eu bod yn ran o’r stori, ro’n i isio eu darllen nhw’n syth, o fewn y stori ei hun. Ond fi ydi honno.

Iaith Ceredigion sydd yma, gyda ‘dere’, ‘porfa’, ‘dolur’ ac ati, ond mae hynny’n rhoi lliw i’r llyfr ac mae’r gweddill yn gwbl ddealladwy i blant o bob cwr o Gymru. Ro’n i’n hoff iawn o “Dwi’n clemio”! A finnau’n meddwl mai pobl Maldwyn yn unig oedd yn dweud hynny pan fyddan nhw eisiau bwyd.

Y Lolfa £5.99 (CD Sain yn £12.98)

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: