Syniad da i ddenu darllenwyr?

Published Ionawr 15, 2018 by gwanas

Be dach chi’n feddwl o’r syniad yma?

C0op6vWWEAQUXNv

Gallu gweithio’n dda mewn llyfrgelloedd ac ysgolion yn fy marn i. Dim digon o le yn y rhan fwya o siopau llyfrau Cymraeg o bosib?

Dyma i chi llinellau cyntaf ambell lyfr/stori Cymraeg i blant:

“Doedd Elsi ddim wedi siarad ers iddi gael ei gadael ar stepen drws bwthyn ei mam-gu ynghanol y nos.”

“Roedd Cadi’n hoffi dringo coed.”

“Daeth Deio adre o’r ysgol un diwrnod yn cario ces du yn ei law.”

“Doedd dim dianc. Brwydrodd Gethin i fyny’r llethr trwy’r goedwig drwchus ddu, ond roedd yr anghenfil oedd am ei waed yn nesau gyda phob cam.”

“Gorweddai Alfred ar wastad ei gefn yn ei wely’n syllu ar y nenfwd.”

“O flaen y dorf o filoedd, mae’r ferch yn wynebu’r fam am y tro olaf.”

“Pan gyrhaeddodd Cai, caeodd Gwawr y drws ar ei ôl: roedd gan weddill y fflat glustiau.”

“‘Mmmm.’
Llyncodd Cledwyn yr olaf o’r sglodion poeth, cyn llyfu ei wefusau’n awchus.”

“‘Eira! O, na…’ ochneidiodd tad Rhys gan gydio’n dynnach yn y llyw.”

“Wyddoch chi beth ydi gwrach?”

“Pwy ydi’r person cryfaf yng Nghymru, ddywedech chi?”

Pa rai sy’n apelio atoch chi? Pa rai sy’n gwneud i chi fod isio darllen gweddill y llyfr/stori?
Neu: ydach chi’n gwybod o ba straeon neu lyfrau maen nhw’n dod?

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: