Trafod llyfrau plant ar y radio

Published Mehefin 17, 2014 by gwanas

Fues i’n siarad ar raglen Dylan Iorwerth,
image
‘Dan yr Wyneb’ ar Radio Cymru ddoe.
Trafod a oes gormod o addasiadau ar draul llyfrau gwreiddiol oedden ni. Dyna oedd barn Lefi Gruffudd o Wasg y Lolfa a finnau,
image
ac Elwyn Jones o’r Cyngor Llyfrau
image
yn deud bod addasiadau yn denu plant i ddarllen yn Gymraeg.
Dyma’r linc i’r rhaglen os oes gynnoch chi ddiddordeb:
http://www.bbc.co.uk/programmes/b046xxzs
Os nad ydi o’n gweithio, ewch ar iplayer Radio Cymru. Roedd y rhaglen yn cael ei darlledu am 6.15 nos Wener, Mehefin 16.

Mae’n cynnwys vox pops gyda phlant 8-11 oed o un o ysgolion Môn, yn enwi eu hoff lyfrau ac awduron, a camp i chi glywed enw unrhyw awdur Cymraeg ac unrhyw lyfr gwreiddiol Cymraeg. Yn fy marn i, byddai’r rhan fwya o ysgolion Cymru wedi dweud pethau tebyg, felly mae’n hen bryd gwneud rhywbeth am y peth.
imageimage
image

Neu ydach chi’n meddwl mod i’n gweld problem lle nad oes un? Gwrandewch ar y rhaglen a lleisiau’r plant a rhowch wybod.

O, ac i chi’r darllenwyr aeddfed, cofiwch mai ddydd Gwener yma y byddwn ni’n trafod Lladd Duw yng Nghlwb Darllen Tudur Owen, tua 3-3.30. Mi fydda i’n gyrru lawr i Wyl Dinefwr wedyn, gan mod i’n gwneud sesiynau i Ddysgwyr yno ar y dydd Sadwrn. Edrych ymlaen!

3 comments on “Trafod llyfrau plant ar y radio

 • Helo Bethan,
  O’n i’n falch o glywed trafodaeth ar y pwnc. Ti’n gwybod be di marn i ar y pwnc eisoes.
  Mi ffeindies i hi yn drafodaeth weddol rhwystredig rhaid dweud. Y Cyngor Llyfrau ddim i weld yn gweld problem yn y sefyllfa bresenol? Dwi’n synnu hefyd efo eu ffigwr o tua 50/50 ratio cyfieithiadau/gwreiddiol. Fel y sonies di ar yr rhaglen, tydi taflenni glossi “Llyfrau’r Haf / Gaeaf” ddim yn adlewyrchu ratio felly.
  Dwi’n ffeindio voxpox plant Radio Cymru yn reit depressing yn gyffredinol. Doedd nifer o’r plant bach yna o Lanerchymedd ddim yn swnio yn rhugl iawn eu Cymraeg. Am drist. Mae yna gymaint o lefelau gallu ieithyddol yn Gymraeg yn does. Ai dyna un rheswm mae cymaint o gyfieithu? Er mwyn gallu darllen y ddwy iaith ar yr un pryd? Ond mi wnaeth pob plentyn gadarnhau yr hyn dwi wedi ei darannu ers blynyddoedd – pam darllen Jackie Wilson yn Gymraeg os ydi o ar gael yn Saesneg yn barod?
  Cofion, Catrinx

  • Diolch am ymateb, Catrin. Finna, fel darllenydd, methu dallt pam fyddai rhywun isio darllen cyfieithiad os yn gallu deall yr iaith wreiddiol yn iawn. Yn enwedig gan fod y plant i gyd yn deud bod y fersiwn Saesneg yn well ac yn haws ei ddeall!
   Ond efallai y cawn ni ymateb gan rywun – plentyn? Rhiant? Athro? fydd yn gallu egluro i ni pam fod angen cymaint o addasiadau.

 • Cytuno bod gormod o addasiadau. O lawer. Ond fel rhiant dwi’n dal i brynu nifer ohonyn nhw. Byddai’n well gen’ i brynu llyfrau gwreiddiol, ond yn anffodus, mi fysai’n dlawd iawn hebddyn nhw i gwsmeriaid sy’n awyddus i weld y plant yn darllen llyfrau Cymraeg.
  Does gen’ i ddim ‘mynadd efo cwynion am dafodiaith. Mae plant ifanc yn medru derbyn geiriau newydd i’w geirfa yn hawdd iawn. Ac i raddau, mae’r un peth yn wir am dy gwyn di ar y rhaglen bod y Gymraeg yn rhy anodd mewn llyfrau plant… twt: mater o arfer ydi o siwr.
  Mi fyddai gweld mwy o lyfrau gwreiddiol yn ifanc yn eu rhoi ar ben ffordd am weddill eu hoes dwi’n siwr. Unwaith maen nhw yn eu harddegau cynnar ac yn llyncu nofelau swmpus Saesneg am fampeiars ac ysbrydion ac ati, dyna pryd mae’n mynd yn dalcen caletach i’w denu nhw i ddarllen nofelau Cymraeg sydd wedi anelu at eu hoed nhw. Maen nhw’n brin iawn, a thenau iawn mewn cymhariaeth a chyfresi Stephenie Meyer a John Green ayb.
  Fel wnes di awgrymu ar y rhaglen, rhywbeth dwi’n weld yn anodd ydi canfod rhestr er enghraifft ‘nofelau i’r arddegau’; ‘nofelau ar gyfer plant 9-11’, ac ati, er mwyn prynu o’r ol-gatalogau. Byddai hynny’n braf iawn ei gael.

 • Gadael Ymateb

  Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

  Google photo

  You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

  Connecting to %s

  %d bloggers like this: