Cymeriadau Awst yn Anogia

Published Mai 14, 2014 by gwanas

Mae’r awdur Gareth F Williams wedi bod yn ddigon clen i yrru’r rhestr isod ata i. Mi fydd o help i ddarllenwyr sy’n cael trafferth cofio pwy ydi pwy mewn llyfrau mawr, epig, fel Awst yn Anogia!
Diolch, Gareth.
A’r gweddill ohonoch chi – mwynhewch.

1. Y Cretiaid

(a) Anogia a Mynydd Ida:

Y teulu Alevizakis:

MANOLI Alevizakis – y tad, bugail, ymladdwr gyda’r andartes
THERA Alevizakis – y fam, gartref yn Anogia
LEVTHERI Alevizakis – y mab hynaf, bugail, ymladdwr gyda’r andartes
MARKO Alevizakis – y mab ieuengaf, bugail, ymladdwr gyda’r andartes
MARIA Alevizakis – y plentyn ieuengaf, merch ddeunaw oed

YANNI Tyrakis (Yanni’r Chwibanwr) – bugail, ffrind pennaf Manoli Alevizakis a’r teulu
ELIAS Vernadakis – rhedwr (Elias y Rhedwr)

NIKOS – bachgen 12 oed, wedi’i gymryd i mewn gan y teulu Alevizakis
ADONIA – mam Nikos, hefyd wedi cael cartref gyda’r teulu Alevizakis

GRIGORI Daskalakis – athro ysgol yn Anogia
GAIA Leladakis – merch oddeutu 18 oed, ffrind Maria
ERIS Stagakis – merch oddeutu 18 oed, ffrind Maria, merch arlywydd Anogia
HANNA Kallergis – merch oddeutu 18 oed, ffrind Maria

KOSTA Yrakis – un o offeiriad Anogia
EVA Yrakis – ei wraig

ELENI Vandoulakis – bydwraig yn ei 80-au
IRINI a RODIANTHE Saviolakis – dwy chwaer yn eu 70au, bydwragedd

DIMITRIS Peros – dyn yn ei 50-au ond â meddwl plentyn
MAIA Peros – ei fam

NIKOLAOS Leladakis – tad Gaia, ymladdwr gyda’r andartes, ffrind Manoli
XYLOURIS (Michali) – arweinydd andartes ardal Anogia

GEORGIOS Stagakis – arlywydd Anogia, tad Eris
ELEFTHERIA Stagakis – ei wraig, mam Eris

PAULOS, PETRAKA a STAVRO – bechgyn 10 oed, ffrindiau Nikos

KALLINIKOS – mynach ifanc
STAMATI – rhedwr ifanc

(b) Knossos a Heraklion

ALEXANDROS – glanhäwr ffordd yn Knossos
DISMAS – dihiryn, aelod blaenllaw o isfyd Heraklion
EFTHALIA – gwraig Dismas
ILTHYIA – gwraig o Heraklion, hen gariad i Yanni’r Chwibanwr
IANOS – ffrind coleg Grigori, mab perchen sinema yn Heraklion

(c) Kondomari

IOANNIS a MARIOS – ffrindiau Nikos
VANGELI – brawd mawr Nikos
GEORGIOS – tad Nikos
MANOUSSOS – gŵr ifanc, ymwelydd â Kondomari
EMMANUEL Kostifis – hen ŵr

2. Yr Almaenwyr

TOBIAS Jung – is-gapten gyda’r gatrawd barasiwtio, cyn-gerddor o Regensburg
GOLO Wolf – capten gyda’r gatrawd barasiwtio, yn wreiddiol o Köln (Cologne)
MAGDA Dürr – cariad Tobias Jung

Heinrich KREIPE – cadfridog
Hans FRUNZE – milwr, gyrrwr Kreipe
Friedrich-Wilhelm MÜLLER – cadfridog, “Cigydd Creta”
Dieter LOSCH – aelod o’r Gestapo
Josef KELLER – rhingyll, garsiwn Yení Gavé

CHRISTOPH Jung – tad Tobias, cyfreithiwr a cherddor
Walter SCHULTZE – cyfaill Christoph
GRETA Schultze – merch Walter

Sophie SCHOLL – merch ifanc, cyfaill Magda
Hans SCHOLL – brawd Sophie

MANFRED Reikmann – arweinydd criw o’r “Hitler Youth”
GERDA Lehmann – cyn-gariad Golo Wolf

3. Y Prydeinwyr

“SIPHI” – Cymro, gweithredwr radio gyda’r SOE
“MIHALI” – Sais (sef Patrick Leigh Fermor), SOE

10 comments on “Cymeriadau Awst yn Anogia

 • Tan yn ddiweddar ro’n i’n meddwl mai dim ond gwaith gafaelgar, meistrolgar, o ffuglen oedd y stori. Dylwn i fod wedi gwneud mwy o ymchwil ynghylch yr Ail Ryfel Byd ar Ynys Creta cyn dechrau darllen. Dim ond ddoe mi ddes i ar draws llyfr yn Saesneg gan Leigh Fermor ei hun – “Abducting a General – the Kreipe Operation and SOE in Crete”, (cyhoeddwyd yn 2014) sy’n cynnwys lluniau o Kreipe gyda’i herwgipwyr ar lethrau mynydd Ida (“Psiloritis” yn A yn A) yn ystod ei daith hir i Cairo. Darganfyddiad sydyn ag annisgwyl, sy’n cyfoethogi’r darllen gyda manylion cefndirol diddorol.

  • Roedd Gareth wedi darparu pennod gyfan yn llawn o’r manylion cefndirol – difyr iawn hefyd, ond penderfynwyd y byddai’n gwneud cyfrol fawr dew hyd yn oed yn dewach!
   Felly chafodd hi mo’i chynnwys. Bechod. Tybed a fyddai’n syniad ei chyhoeddi yn rhywle arall? Barn? Taliesin? Ar y we?

 • Ie, basai’n syniad da, ond sut a ble mae cyhoeddi gwybodaeth ychwanegol (heb roi’r argraff fod cyfle da wedi’i golli) yn benderfyniad annodd. Byddai rhagair byr (yn hytrach na phennod gyfan) wedi bod yn ddefnyddiol yn y nofel, ond heb fod yn rhestr o “dramatis personae” draddodiadol o’r un fath a welir mewn drama. Gellid son am Leigh Fermor a’r cadfridog fel cymeriadau go iawn yng nghyd-destun y Rhyfel, yn ogystal ag enwau’r pentrefi y sonnir amdanynt yn y nofel, I gyd yn enwau go iawn. Gyda llaw, dw i newydd gael cofiant Leigh Fermor (Artemis Cooper yw’r awdur) sy’n cyflwyno pethau hynod annisgwyl o ran enwau’r cymeriadau yn y nofel. Er enghraifft, Siphi (enw cod y Cymro) oedd mewn gwirionedd enw go iawn mab offeiriad lleol o’r enw Alevizakis (enw’r prif deulu yn y nofel!) Cafodd y bachgen hwn ei gipio a’i arteithio gan yr Almaenwyr. Roedd Manoli Paterakis (nid Alevizakis) yn ffigwr allweddol yn y weithred o herwgipio Kreipe….dw i’n edrych ymlaen at darllen gweddill y cofiant – pwy a wyr pa droadau diddorol eraill fydd i’w canfod? Erys y ffaith mai campwaith aruthrol, meistrolgar yw’r nofel hon, beth bynnag a fo am y plethwaith o ffaith a dychymyg sy’n ei nodweddu. Siwr o fod, mae Gareth wedi son am y manylion hyn wrthoch yn barod.

 • Cywir, ro’n i’n gwybod y cefndir i gyd cyn dechrau darllen y nofel ei hun – oherwydd y cais wnaethon ni i gael comisiynu’r llyfr yn y lle cynta, ac wedyn ar ôl darllen y rhagair ( oedd yn sicr ddim yn fyr!) gan Gareth. A dach chi’n iawn eto – mae hi’n gampwaith feistrolgar o nofel. Mor falch mod i wedi cael chwarae rhan fechan yn y gamp o’i chyhoeddi.

 • Diolch, Ian, a Bethan am eich sylwadau caredig. Yn anffodus, Ian, ni ddaeth “Abducting a General” allan nes yr oeddwn wedi hen orffen “Awst yn Anogia”, ond mae fersiwn llawer iawn llai – erthygl, i bob pwrpas – yn bodoli mewn adroddiad a ysgrifennodd PLFermor ar gyfer yr ‘Imperial War Museum’ ym 1969.
  A chan fod diddordeb gennych, Ian, mae gan You Tube raglen o Wlad Groeg, o’r 1970au – math ar This Is Your Life – gyda PLF, fel prif westai, yn cael math ar aduniad gyda chyn-Andartes a’r Cadfridog Heinrich Kreipe ei hun. Gwaetha’r modd, mae hi mewn Groeg…

 • Campus! Nid ydwyf wedi cael cymaint o foddhad wrth ddarllen nofel Gymraeg ag y ges i wrth ddarllen hon.Trist bod awdur mor ddawnus wedi marw mor ifanc.

 • Gadael Ymateb

  Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

  Google photo

  You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

  Connecting to %s

  %d bloggers like this: