Ambell Glwb Llyfrau

Published Mai 8, 2014 by gwanas

Dyma i chi lun o’r criw ( heb Gareth, fo sy’n tynnu’r llun) sy’n aelodau o Glwb Darllen Tudur Owen.

Image

Ac ydw, dwi am fynd ar ddeiet. Fory.

Trafod Craciau gan Bet Jones fuon ni tro ‘ma:

Image

Ac er bod ynddi wendidau ( Gareth a Dyl yn meddwl bod sgwrs y bobl ifanc yn ystrydebol weithia), a rhai o’r cymeriadau angen chydig mwy o stwffin, roedd pawb yn gytûn fod y stori a’r plot yn cydio, ac roedd Manon wedi ei mwynhau hi’n arw! Mi wnes i grybwyll nad ydi pawb yn cytuno efo ni, ond mae pawb yn mwynhau pethau gwahanol tydyn? Stori dda ydi hon, efo rhywbeth difyr yn digwydd yn gyson, ond os ydach chi’n un am fwy o ddyfnder a disgrifiadau llenyddol ac ati, efallai nad hon ydi’r nofel i chi.

Nofel cwbl wahanol tro nesa! Mehefin 6ed gyda llaw.

Image Fydd hon ddim yn apelio at bawb chwaith. Mae ynddi iaith gref ( iawn) a lot fawr o drais a gwaed ac ati. Ond mae hi wedi plesio’r gwybodusion yn ogystal â hogia caled Blaenau ( sy’n nabod Dewi Prysor, ond sy’n fwy na pharod i ddeud eu barn yn berffaith onest, a fysa byth yn sbio ar lyfr Cymraeg fel arfer).

Image

Gawn ni weld be fydd barn y criw, ynde? Fydd Manon wedi rhoi fyny hanner ffordd, yn teimlo’n sal? Neu ai dyma’r math o beth mae hi’n ei hoffi o ddifri? Dwi’n meddwl y bydd y tri hogyn/dyn (!) yn ei hoffi hi, ond does na’m dal nagoes?

Dwi’n aelod o glwb darllen arall hefyd: criw o genod ydan ni, yn cyfarfod yn nhai ein gilydd i fwyta ac yfed a chofio trafod y llyfrau yn y diwedd. Mi fyddwn ni’n dewis un llyfr Cymraeg ac un Saesneg bob tro, a’r rhain fyddwn ni’n eu  trafod wsnos nesa:

ImageImage

Ia, fi gynigiodd y ddau yma am mod i wedi eu mwynhau nhw gymaint. Un i blant/yr arddegau ( ac oedolion sy’n mwynhau llyfrau felly), sef Wonder, nath i mi grio, a’r llall yn bendant yn un mawr, tew, ar gyfer oedolion. Mae rhywun newydd ei ddisgrifio fel ‘storm o lyfr’, a dwi’n meddwl bod hynna’n deud y cwbl. A rwan dwi’n edrych ymlaen yn arw i weld be fydd barn y genod eraill.

Na, dydi criw Tudur ddim yn barod ar gyfer hon eto. 500 tudalen?! Na, ara bach a bob yn dipyn mae… creu darllenwyr.

O, a bron i mi anghofio, dwi’n cynnal cwis yn nhafarn yr Eryrod, Llanuwchllyn heno, am 8.00, a dyma’r wobr dwi’n ei chyfrannu. Wel? Costio mwy nag unrhyw botel win fydd yno!
llyfrefiphoto

3 comments on “Ambell Glwb Llyfrau

 • Ah.., mi wnes i golli’r clwy llyfrau (Tudur) ddiweddar. Bydd rhaid trio cael o ar y we. Ond dwi’n cytuno gyda’r barn – mi wnes i fwynhau Craciau – ond efallai dydy o ddim rhy ‘ddwfn’. (ond llyfr dda i fynd gyda fi i Sir Fon am ychydig o dyddiau o gerdded ar yr arfordir a hithau braidd yn wlyb…)
  A dwi wedi dechrau ar Awst yn Anogia – waw – mae o wir yn cydio, a dwi mor falch bod na gymaint o dudalenau i fynd i gadw fi’n mynd!

 • Mae gen ti ‘typo’ hyfryd yn fan’na – clwy llyfrau yn lle clwb llyfrau, ond mae o’n wych! Mae gen i’r clwy llyfrau yn bendant, Ac yn trio ei roi i eraill drwy’r blog yma!
  Falch iawn dy fod yn cytuno, ac mi fydd rhestr o gymeriadau Awst yn Anogia yn ymddangos ar y blog yn fuan.

  • Oes – mi sylwais ar ol pwyso’r bwtwm yn anffodus. Ond ti’n iawn, mae ‘n rywbeth braidd yn “Freudian” amdana fo – a dwi’n meddwl fy mod i’n dioddef o’r un peth! Mae Awst yn Anogia wedi mynd yn ol ar y silff – ond am dipyn fach, achos mae rhaid ail-ddarllen Blasu ar gyfer cyfarfod nesaf ein clwb (dim teipo!) darllen Llundain. Ond mi fyddaf yn ail-gydio ynddo fo yn fuan.

   Sori, ond medraf i ddim darllen Lladd Duw eto. Yn sicr mi roeddwn isio gwybod be oedd am ddigwydd, a mae o yn lyfr dda, ond gormod o waed a drais i fi

 • Gadael Ymateb

  Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

  Google photo

  You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

  Connecting to %s

  %d bloggers like this: