Clwb Darllen Tudur Owen

Published Ebrill 5, 2014 by gwanas

Wel dyna ni, cafwyd y sgwrs gynta am lyfrau ar rhaglen radio Tudur.
Dyma’r linc: http://www.bbc.co.uk/programmes/b03zj8n2
Roedden ni mlaen toc ar ôl 4.00 er mwyn i chi gael symud y cursor yn ei flaen at fanno.

Inc oedd dan sylw:
photo inc

Ond y fath siom! Doedd Manon ddim yno – ar ei gwyliau myn coblyn! A neb yn siwr os ydi hi wedi ei ddarllen o chwaith. A doedd Dyl Mei ddim wedi ei ddarllen o, y crinc bach – ac yntau wedi cael mis i wneud hynny, a dim ond llyfr bach tenau ydi o! O’n, ro’n i’n teimlo fel athrawes oedd wedi disgwyl gwaith gwych gan ei disgyblion, dim ond i ddeall nad oedd y diawlied wedi gneud y gwaith cartre roedd hi wir wedi meddwl fydden nhw’n ei fwynhau.
image

Dwi’n sylweddoli rwan bod na dalcen caled fan hyn. Wel, yn Manon a Dyl Mei. Roedd Tudur a Gareth wedi bod yn gydwybodol tu hwnt ac yn siarad yn wych a gonest am nofel Manon Steffan. Y ddau wedi mwynhau (sgôr o 8/10 gan y ddau), ond yn gweld gwendidau. Un oedd yr arddull eitha ffurfiol, safonol, o ddefnyddio pethau fel ‘beth’ yn lle ‘be’ a ‘dweud’ yn lle ‘deud’, ‘eisiau’ nid ‘isio’, sef y ffordd y byddai pobol go iawn o ardal Bethesda yn siarad.

Ond dwi’n digwydd gwybod mai dyna’r polisi efo cyfres Stori Sydyn, sef i osgoi tafodiaith fel bod pawb dros Gymru gyfan yn deall. Ydi hyn yn gweithio? Neu ydach chi’n colli gormod o’r naturioldeb drwy lynu at y “rheolau”? Trafodwch…

Gobeithio i bawb fwynhau’r sgwrsio beth bynnag. Ymhen y mis, mi fyddwn ni’n trafod hwn:
image

Craciau. Wedi ei leoli yn Sir Fôn, a dyna un rheswm dros ei ddewis, i drio bachu diddordeb Manon Rogers! Fymryn bach hirach na Inc, plot cry, a tase fo’n ffilm, mi fyddai’n rhaid gwario ffortiwn ar special effects… Fydd Manon yn ei fwynhau o? Fydd Dyl Mei yn fy siomi eto? Er, roedd yr awdures ei hun ar fai am ddeud wrtho i beidio a thrafferthu darllen Inc a dal ati i lysho… Mae isio gras!
image

Ond dwi hefyd wedi dewis un ar gyfer y mis wedyn, ac am ei fod o’n lyfr go dew, mi ddylai 2 fis o rybudd fod yn ddigon, siawns.
image

Nid i’r gwan-galon na phobl sydd isio llyfr bach neis neis…

Be dach chi’n ei feddwl o fy newis i? Ydw i’n disgwyl gormod o bobol sydd ddim yn darllen llawer o lyfrau Cymraeg fel arfer? Dwi’n eitha siwr be fydd ymateb Tudur a Gareth, ond am y ddau arall… Pwy a wyr?

2 comments on “Clwb Darllen Tudur Owen

 • Hoff iawn o’r syniad o gael clwb darllen ar raglen Tudur Owen – dyna wnaeth fy arwain at ddarllen ‘Inc’ Manon Steffan. Do’n i ddim yn gwbod beth i ddishgwl o’r llyfr, yn enwedig llyfr am datŵs – rhywbeth sydd ddim yn fy niddori i o gwbwl. Ond wedi gweud ‘ny, roedd y stori yn ddigon diddorol a gwnes i fwynhau ei darllen. Roedd dilyn hanes dyn sy’n gweithio mewn stiwdio tatŵs yn rhywbeth gwahanol, od braidd, ond yn ddiddorol. Roedd ‘na ddigon o sylwedd i’r stori, a hynny er teneuder y llyfr.

  I fi, fodd bynnag, roedd ‘na wendid mowr, sef diwedd y nofel. Wedi’i darllen hi, teimlais fod yr holl blot a hanes y cymeriadau (Mei ayyb) wedi dod i ddim byd ac wedi’u torri’n fyr. Mae’r nofel yn cwpla’n sydyn gyda rhyw baragraff sentimental annisgwyl.

  O ran ei harddull, rwy’n teimlo nad yw ffurf safonol y nofel yn peri gormod o drafferth, a dyw hi ddim yn rhywbeth dylem boeni amdani. Siawns fyddwn i ddim wedi’i deall hi pe bai wedi’i sgrifennu’n gyfan gwbwl yn nhafodiaith yr awdur. Wrth gwrs, wrth ysgrifennu’n safonol, ‘dyn ni’n colli naturioldeb, ond yn ddod yn fwy dealladwy i ddarllenwyr o dafodieithoedd gwahanol. A chofiwch mae’r ffurfiau tafodieithol – ‘deud’, ‘isio’, ayyb – i’w gweld yn y llyfr yn y deialog rhwng y cymeriadau, felly dyw’r naturioldeb heb ei golli gormod, ac mae’n amlwg yn mha ran o Gymru mae’r stori’n digwydd.

  Felly, er ei fod hi’n nofel ddiddorol ac eitha gafaelgar, a’i harddull yn dda, roedd hi ar ben yn rhy sydyn, a’r terfyn yn un rhyfedd, gyda disgynneb. 6/10 i fi! Heb ddarllen Craciau eto, ond Lladd Duw yn uffern o lyfr da. I’r rhai sydd ddim yn darllen llawer o lyfrau Cymraeg fel arfer, falle fyddai’n ormod? Sai’n siŵr. Ond, un o’r llyfrau gorau i fi ei ddarllen.

 • Diolch am dy sylwadau Ciaran. Difyr iawn, iawn. Ia, dwi’m yn siwr os ydw i wedi dod â Lladd Duw i mewn yn rhy gynnar, ond eto…mae’n nofel mor dda, dwi’n gobeithio y bydd y stori’n eu bachu o ddifri. Gawn ni weld!

 • Gadael Ymateb

  Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

  Google photo

  You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

  Connecting to %s

  %d bloggers like this: