Rhaffu Celwyddau gan Gwenno Hughes ( ac Eilian a’r Eryr, Euron Griffith)

Published Mawrth 26, 2014 by gwanas

NAAA! MI SGWENNAIS I’R BLOGIAD ISOD….

9781847716477
Fy nith, Meg, sy’n 12 oed ddywedodd wrtha i ei bod hi wrth ei bodd efo’r nofel yma. Mae hi wedi ei darllen hi dair gwaith! Tair gwaith? Dwi’m yn meddwl mod i wedi darllen unrhyw nofel dair gwaith, ar wahân i rai TGAU neu Lefel A. Sôn am ddarllen er mwyn pleser ydw i, nid gorfodaeth!

Un o Gyfres Mellt, Y Lolfa ar gyfer darllenwyr 11-15 oed ydi hi. Mae gen innau nofel (Llwyth) yn yr un gyfres ond dydi Meg ddim wedi sbio ar honno! Ond dyna fo, dydi pawb ddim yn hoffi’r un pethau nac’dyn, a beryg bod nofel ffantasi am wahanol lwythau efo lot o ladd ac ymladd ddim yn apelio at Meg a dyna fo. Hmff.

Dwi’n gallu gweld pam fyddai hon yn tynnu sylw merch ifanc fel Meg: dyna’r clawr i ddechrau. Wyneb merch ifanc efo un llygad ( efo mascara ddeudwn i) a gwefusau sgleiniog yn amlwg, heb fod yn rhy amlwg.9781847716477
Rhys Huws wnaeth y clawr yma, a llongyfarchiadau, Rhys. Mae’n un da.

A dyma’r broliant:image

Felly merch 16 oed yn byw drwy rhyw ddrama deuluol mewn ysbyty (mae gan Meg ffansi bod yn nyrs…); cyfeiriad at gariad (mae Meg, fel sawl merch arall yr un oedran, yn hoffi chydig o ramant) ac addewid am dipyn o ofn a phanig a chwalfa emosiynol. Dwi’m yn meddwl y byddai llawer o fechgyn yn cael eu denu at hon ( cywirwch fi os dwi’n anghywir!) ond yn sicr, mi fydd at ddant llawer iawn o ferched ifanc. Mi fyddwn i’n bendant wedi ei mwynhau hi yn yr oed yna.
image
(tua 13-14 ydw i yn y llun yna dwi’n meddwl)

Dyma i chi’r dudalen gynta i chi gael blas:image
Arddull bywiog, hawdd ei ddarllen ( wel, i gogs yn sicr…) gyda digon o ddeialog, a merched ifanc yn ymbincio ar gyfer parti i gyfeiliant miwsig sy’n llawer rhy uchel ym marn y fam. Grêt. Jest y peth i fachu diddordeb genod ifanc.

Dwi wedi ei ddarllen o, ac wedi mwynhau’r stori, ond dwi’n rhy hen… roedd Non, y prif gymeriad yn mynd ar fy nerfau i! Ro’n i’n ei gweld hi’n hen jaden fach hunanol, flin. Ond erbyn cofio, mi fyddai hynna’n fy nisgrifio i i’r dim pan ro’n in 15-16 oed…wps.

Hefyd, i mi, roedd ‘na fymryn bach gormod o ailadrodd a thanlinellu stâd emosiynol pobl pan oedd eu stâd emosiynol yn berffaith amlwg ers y ddeialog. Ond fi ydi honno. A ‘fi’ eitha hen.
Mae’n siwr y byddai’r ‘fi’ 11-15 oed wedi mwynhau pob gair o’r hunan-holi.

Mae hon yn nofel am dyfu i fyny, am berthyn, am ddarganfod be sy’n bwysig mewn bywyd – efo digon o bethau cyfoes (o golur a ffonau symudol i alcohol a rhyw) yn cael sylw. A dyma linc i’r wybodaeth ar wefan Gwales:

http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9781847718006&tsid=3#top

WEDYN MI FFONIAIS MEG I OFYN AM DDYFYNIAD GANDDI, PAM EI BOD HI MOR HOFF O’R LLYFR YMA, A DACH CHI’N GWYBOD BE DDEUDODD HI?
“DWI’M WEDI DARLLEN HWNNA…” NOFEL ARALL GAN GWENNO HUGHES ROEDD HI WEDI’I DDARLLEN DEIRGWAITH:RHYFEL CARTREF – CYFRES PEN DAFAD!
getimg.php

AAAAA! FELLY DWI WEDI ARCHEBU HONNO HEFYD. DYNA FY NYSGU I I LANHAU FY NGHLUSTIAU.

O ia, mi ddarllenais i hon sy’n yr un gyfres Mellt hefyd, sbel yn ôl bellach, a dwi methu dod o hyd i fy nodiadau, ond mi wnes i ei mwynhau hi: hiwmor hyfryd, a llyfr ddylai apelio mwy at fechgyn.
Unknown-8

Mae ‘na elfennau gwbl boncyrs ynddi, felly os dach chi’n nabod hogyn 11-14 oed sy’n cwyno ei fod o methu dod o hyd i nofel sy’n apelio at ei hiwmor o, rhowch gynnig ar hon. Mi neith wella eu daearyddiaeth hefyd, synnwn i daten.

Dyma’r manylion ar Gwales:
http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9781847716828&tsid=3#top

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: