Clwb Darllen rhaglen Radio Cymru Tudur Owen

Published Mawrth 7, 2014 by gwanas

Dyma lle ro’n i amser cinio: photo inc
Traeth Bermo, efo Del, ac un o nofelau Manon Steffan Ros.
Dwi wedi ei ddarllen o o’r blaen, a phan ofynnodd Gareth Iwan, images-3 cynhyrchydd rhaglen radio Tudur Owen Unknown-7 i mi ddechrau Clwb Darllen ar y rhaglen, y llyfr yma neidiodd i’r meddwl yn syth.

Do’n i ddim isio dychryn pobl efo nofel fawr dew, ac un o gyfres Stori Sydyn ydi hon, Unknown-8 cyfres o nofelau byrion sydd wedi eu hanelu at bobl sydd ddim wedi darllen llyfr Cymraeg ers blynyddoedd am ba bynnag reswm. images-1

images-2

Doedd Manon Rogers Unknown-5 ddim wedi darllen nofel Gymraeg ers ei dyddiau ysgol – ro’n i’n gwybod hynny yr eiliad ddeudodd hi ‘Tydi Bywyd yn Boen.’

Ond mae ‘na filoedd yr un fath â hi yndoes? Heb sbio ar lyfr Cymraeg ers eu lefel O/A?TGAU/be bynnag. Gormod o orfod sgwennu traethodau am lyfrau ydi hynna am wn i.
A dydi pawb ddim yn gwirioni run fath wrth gwrs. Nid pawb sy’n gwirioni efo darllen a dyna fo.

Ond nid casau darllen mae llawer o’r bobol yma; maen nhw’n darllen rhai Saesneg. Dydyn nhw jest ddim isio sbio ar un Cymraeg byth eto. Ac mae hynna’n fy ypsetio i!
images-5

Mi allai Clwb Darllen Tudur newid hyn. O ddifri rwan, dwi’m yn meddwl mod i’n gor-ddeud. Os allwn ni ei wneud o’n hwyl ac yn ddifyr ( ac mi rydan ni wedi addo bod yn onest – heb fod yn gas, gobeithio!), dwi wir yn meddwl y gallen ni ddenu ambell un ( mi fysa miloedd yn neis, ond dwi’n trio bod yn realistig) i brynu neu fenthyg llyfr Cymraeg, ac yna eu mwynhau a deud wrth eu mêts, sy’n deud wrth eu mêts hwythau ac ati ac ati. Wel? Wyddoch chi byth!

Mae Inc yn berffaith oherwydd ei fod o’n fyr, yn rhad (£1.99) ac yn stori dda wedi ei deud yn wirioneddol dda. Wel, yn fy marn i, ond gawn ni weld be fydd barn Tudur a’r criw… Dwi wedi rhoi caniatad (swnio fel rêl prifathrawes tydw?) i Dyl Mei roi’r gorau i’w ddarllen os ydi o’n cael llond bol. images-4
– yn y gobaith na wnaiff o ffasiwn beth!

Maen nhw ( a’r gwrandawyr) yn cael mis i ddarllen y llyfr, wedyn mi fyddwn ni’n ei drafod ar y rhaglen ar bnawn Gwener. Ar ôl 3.30 os fydd gen i wersi Cymraeg i’w rhoi yn Nyffryn Ardudwy ( wedi rhoi fyny ar Bermo) yn gynta, ond mae’n amser da beth bynnag gan y bydd llwyth o blant a rhieni yn eu ceir ar y ffordd adre o’r ysgol – ac yn gwrando ar Radio Cymru, gobeithio!

Ydw, dwi’n nerfus, ond ddim mor nerfus â Manon Steffan Ros…image

Os oes gynnoch chi syniadau pa lyfrau eraill allwn i eu cynnig i’r Clwb, rhowch wybod. Ond cofiwch nad ydw i isio eu dychryn na’u diflasu. Ara bach a bob yn dipyn mae gwneud hyn…

Advertisements

6 comments on “Clwb Darllen rhaglen Radio Cymru Tudur Owen

 • Awgrym: Sbinia – Bedwyr Rees. Nath Cian ni sy’n 13 ddarllen hon ( i gyd!) nos Fawrth yn barod ar gyfer cystadleuaeth Ffermwyr Ifanc a gesh i LOT o LOL moments! Mwy na fo, sy’n ‘worrying’ gan mai llyfr i blant Cyf 3 a 4 ydy hon meddai’r Lolfa! Eniwe- hawdd iawn i’w darllen, a Sirfonol iawn hefyd.

 • Nabod Sbinia yn iawn! Ac ydi, mae hi’n ofnadwy o ddigri. Llawer iawn o lyfrau sydd i fod ar gyfer yr arddegau yn plesio oedolion, felly ia, mi wnawn ni roi Sbinia ar y rhestr o bosibiliadau. Diolch am yr awgrym!

  • Wedi ceisio ateb trwy’r wefan ond wedi methu. Pob lwc gyda’r clwb ar raglen Tudur – syniad gwych. Ar ol cwpl o bethau ysgafn, beth am ‘Annwyl Smotyn Bach’, Lleucu Roberts? Her i’r dynion efallai ond mae llawer o’r grandawyr yn fenywod.

   Hwyl

   Mairwen

     Mairwen Jones 07901 551399 01348 875494

 • Dyma syniad ardderchog! Rwyf am fynd ati i ddarllen hwn yn syth bin. Mae Manon Steffan Ros yn awdures wych. Awgrymiadau – Cywion Uffern gan Sonia Edwards, Gwrach y Gwyllt, Hi yw ac Oedd Fy Ffrind gan rywun o’r enw Bethan Gwanas, Cyw Haul gan Twm Miall, Y Drych Tywyll gan Eurig Wyn, Blasu a Fel Aderyn gan M S Ros…

 • Diolch i bawb am eu brwdfrydedd! Mi fyswn i;n ddiolchgar pe gallech adael ambell i sylw / nodyn am y llyfr yn fan’ma er mwyn i ni ar raglen Tudur gael eu darllen ar y rhaglen? DIOLCH ymlaen llaw!
  Cofion
  Gareth
  (y boi sy’n torri’r gacen hefy Dyl Mei… Duw a wyr be’ oedda ni’n ei wneud!!)

 • Gadael Ymateb

  Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

  Google+ photo

  You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

  w

  Connecting to %s

  %d bloggers like this: