Llyfrau am geffylau

Published Ionawr 29, 2014 by gwanas

Ro’n i wrth fy modd efo llyfrau am geffylau ers talwm, llyfrau gan awdures o’r enw Marguerite Henry yn bennaf. Hanes merlod gwyllt ‘Chincoteague’ ar ynys rhywle yn America oedd rhain, a dyma i chi rai o’r cloriau:6565987-M17509781416927877

Erbyn deall, roedd yna ‘Misty’ go iawn, ac mae ‘na ferlod gwyllt yn byw ar ynys Assateague yn ochrau Virginia/Maryland! A finna wedi meddwl mai dychymyg pur oedd y cwbl. Dwi wedi deall hefyd bod yr awdures wedi cael plentyndod trist iawn: mi gafodd salwch o’r enw ‘rheumatic fever’ yn 6 oed, sy’n bosib ei reoli erbyn heddiw, ond bryd hynny, yn 1908, roedd yn golygu cael ei chadw yn ei gwely am 6 mlynedd – nes roedd hi’n 12. Meddyliwch! A doedd hi ddim yn cael mynd i’r ysgol a chymysgu efo plant eraill rhag ofn iddyn nhw ddal y salwch oddi arni.
Ond mae wastad haul ar fryn, a dyna sut syrthiodd hi mewn cariad efo llyfrau.
Mi sgwennodd hi 59 cyn iddi farw yn 1997.

Rwan ta, yn yr Ysgol Gynradd ro’n i’n darllen rhain, ro’n i tua 9-10 oed os cofia i’n iawn, ond roedd gen i Saesneg eitha da, mae’n rhaid, achos dyma i chi enghraifft o’r arddull:image
Dydi o ddim yn hawdd nacdi? Ddim yn ofnadwy o anodd chwaith – digon o frawddegau byrion, ond mae’r eirfa yn ddigon aeddfed. Dyna pam ro’n i’n dal i ddarllen am Misty a’i theulu yn 11 a 12 oed, a bron nad oes gen i awydd dechrau eto! Ro’n i wir wedi gwirioni efo’r rhain.
Roedd gen i gyfres o lyfrau am ryw Palomino Pony hefyd, ond dwi methu dod o hyd i’r union lyfrau hynny ar y we a dwi wedi hen golli’r copiau oedd gen i ers talwm. Ac nid y fi taflodd nhw…

FAMAU! PEIDIWCH A THAFLU LLYFRAU EICH PLANT HEB OFYN IDDYN NHW YN GYNTA!Unknown-2

Doedd ‘na ddim nofelau Cymraeg am geffylau pan ro’n i’n ifanc, ond mae ‘na bellach, diolch byth.

Y rhai mwya amlwg a llwyddiannus dybiwn i ydi’r rhain:getimggetimg-2getimg-3

Mae ‘na hyd yn oed CD ar gael!
getimg-4

Mae’r rhain yn hawdd eu darllen, yn iawn ar gyfer gogs er mai hwntw ydi’r awdures, Anwen Francis, ac yn addas ar gyfer unrhyw un rhwng tua 8-11 sy’n hoffi ceffylau. Mi wnes i hoffi’r prif gymeriad, Beca, yn fawr, a theimlo’r cynnwrf wrth iddi fynd i brynu merlen newydd sbon ar ei phen-blwydd yn 9 oed – ac allwch chi ddim peidio a dotio at Siani, y ferlen fach ddrygionus ond dewr!
Mae’r lluniau o’r ceffylau yn hyfryd hefyd, ond y bobl ddim cweit cystal efallai – ydach chi’n cytuno?

Mi roddodd fy nith gynnig ar un o’r llyfrau hyn, ond doedd hi ddim wedi gwirioni – ond dydi hi ddim wedi gwirioni efo ceffylau!
Ond mae ‘na gannoedd o blant yn caru ceffylau a dwi ddim yn synnu bod rhain wedi bod mor boblogaidd.

A weihei! Mae na blant wedi rhoi eu barn ar wefan gwales.com, fel hon:

Rhoddodd Niamh A Nerys o Castell Newydd Emlyn i’r teitl yma ac ysgrifennodd:
“Roedd y llyfr Nadolig Llawen Siani yn dda iawn. Roedd y stori’n hapus ond hefyd yn drist ar adegau. Roedd Rhys wedi torri ei goes. Roeddwn i’n hoffi sioe Nadolig y clwb ponis hefyd. “

Da iawn Niamh! Be am i chi wneud yr un fath?

Dyma nofel arall am geffylau gan Eurgain Haf:
getimg.php

A dyma dudalen ohoni:image

Dim barn plant ar gwales.com yn anffodus. Ond dyma fy marn i: nofel ar gyfer plant 9-11 ddywedwn i, a nofel llawn digwyddiadau mewn canolfan ferlota. Digon difyr, ond ro’n i’n teimlo bod gormod o gymeriadau a gormod o ddigwyddiadau! Doeddwn i ddim yn cael cyfle i ddod i nabod neb yn iawn.
Ac yn anffodus, mae ‘na chydig o gamgymeriadau teipio yn y llyfr. Wps.
Ac unwaith eto, mae’r lluniau o geffylau yn hyfryd, ond nid y plant a’r bobl – yn fy marn i, ynde!

Nofel gwbl wahanol ydi hon, gan Sian Northey:getimg-1

Un stori sydd yma, nid cyfres o ddigwyddiadau, a stori antur ydi hi, gyda lladron a herwgipio, yn hytrach na gymkhanas. Ond mae’r cariad at geffylau yn amlwg. Dyma i chi flas o’r arddull, a’r lluniau:
image
Edrych yn hawdd? Wel, mae’n mynd yn fwy cymhleth wedyn:
image
Felly llyfr ar gyfer plant 8-11 oed ydi o yn fy marn i ( plant 8 oed sy’n darllen yn arbennig o dda wrth gwrs).
Dydi pawb ddim yn meddwl bod y lluniau’n addas i’r oed yna. Be ‘dach chi’n ei feddwl? Pa mor bwysig ydi lluniau i chi mewn nofelau?

Os gwyddoch chi am lyfrau Cymraeg eraill fyddai’n apelio at bobl sy’n caru ceffylau, rhowch wybod.
Ac…o diar… mae’n ddrwg gen i ddweud hyn, ond does yr un o’r rhain wedi cydio ynof fi fel y gwnaeth llyfrau Marguerite Henry… ond bosib mai siarad fel oedolyn yn cofio ei phlentyndod fel ryw oes aur ydw i. Ond eto, sbiwch ar glawr y llyfr yma:images
Mae hwnna’n gwneud i mi fod isio darllen y stori o ddifri. Does dim angen i lyfrau ceffylau fod am genod bach y Pony Club bob amser nagoes? Ac mae bechgyn yn gallu hoffi ceffylau gymaint â merched tydyn? Gwybod am rywun allai sgwennu stori Gymraeg am ferlod gwyllt y Carneddau, neu’r rheiny sydd ar ochr y ffordd yn ochrau Hirwaun, neu efallai ar Ynys Enlli neu rywbeth fel’na? Mi fyswn i wrth gwrs, ond dwi’m yn gwybod digon am geffylau…

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: