2 lyfr ar gyfer plant 6-9 oed

Published Ionawr 19, 2014 by gwanas

imageimage

Dau lyfr difyr arall, ac ar gyfer TUA 6-9 oed dwi’n ei feddwl cofiwch; mi fyddai’r ddau’n lyfrau da i’w darllen yn uchel i rywun iau, a dwi’n gwybod am ambell berson dros 9 oed fyddai’n hoffi’r hiwmor sydd yn y ddau lyfr yma.

Mae rhai awduron yn flin pan fydd llyfrgellwyr a siopwyr yn awgrymu oed darllen eu llyfrau, ond dowch rwan, mae athrawon a rhieni – a phlant – angen help weithiau! A dwi’n cofio pa mor flin fyddwn i ers talwm pan fyddai rhywun yn rhoi neu awgrymu llyfr oedd yn llawer rhy ifanc i mi. Dwi’n dal i gofio pwy oedden nhw…!

Sian Eirian Rees Davies sydd wedi sgwennu Nain! Nain! Nain!, awdures enillodd wobr Goffa Daniel Owen yn 2005 efo hon:getimg-4.php
ond nid nofel ar gyfer plant ydi honna, iawn?
Mae ganddi lyfr arall ar gyfer plant:getimg.php
ond dwi’m wedi darllen honna eto. Ydach chi? Rhowch wybod.

Ond dwi wedi darllen am y nain ryfeddol yma; nain i fachgen o’r enw Gwyn. Dwi’n hoffi’r ffordd mae Sian yn sgwennu – yn hawdd ac yn llawn hiwmor. Dyma’r dudalen gynta i chi gael blas ( cliciwch ar y llun ac mi neith o dyfu’n fwy) :image
Da tydi? A llawn cymariaethau fydd yn gwneud i chi wenu.
Dwi’m isio deud be ydi’r stori, ond fyddwch chi ddim yn edrych ar eich nain yn yr un ffordd ar ôl darllen hwn!
Iawn, mi fydd gynnoch chi syniad reit dda pwy fydd wedi dwyn bwji ‘enwocaf Cymru’ o’r dechrau, bron iawn, ond be fyddwch chi am ei wybod ydi sut fydd y person hwnnw’n cael ei ddal/dal – a gan bwy.
Mae’r hiwmor a’r dychymyg yn ddigon boncyrs, felly os ydach chi’n hoffi llyfrau felly, mi ddylech chi hoffi hwn. Mi wnes i.

Fiona Wynn Hughes sydd wedi sgwennu am Moi Misho, ac mae hithau wedi sgwennu tipyn o lyfrau eraill:getimg-3.phpgetimg-2.phpgetimg-1.php
Ydach chi wedi darllen rheina sgwn i?
Mae ‘Byd Moi Misho’ yn mynd i apelio’n arw at blant sy’n ddireidus neu sy’n nabod plant direidus, achos mae Moi yn un drwg! Mae o wrth ei fodd yn chwarae triciau ar bobl, ac yn un da am ddod allan o dwll. O, ac os ydach chi’n hogyn sy’n byw mewn llond ty o ferched, mi fyddwch chi’n bendant yn hoffi’r straeon yma, ac wrth eich bodd efo’r diweddglo!

Dyma i chi flas o’r arddull:image

Mwynhewch, a chofiwch roi gwybod i mi be rydach chi’n ei feddwl o’r llyfrau yma. O, ac os ydach chi’n eu mwynhau’n arw, pam na wnewch chi sgwennu at yr awduron i ddweud wrthyn nhw? Mi allwch chi wneud hynny drwy sgwennu at y wasg gyhoeddodd y llyfr. Mae cyfeiriadau’r rheiny ar y dudalen gynta gan amla, ac os nad ydi o yno’n llawn, mae Google yn help mawr.

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: