Ceffylau’r Cymylau gan Jerry Hunter

Published Rhagfyr 16, 2013 by gwanas

Ydw, dwi’n hedfan drwyddyn nhw. Ond yn mwynhau bob eiliad.

Image

Doedd gen i’m syniad be i’w ddisgwyl o’r llyfr yma. Darlithydd sy’n sgwennu llyfrau hanesyddol/llenyddol fel arfer, yn sgwennu llyfr i blant? Ond mae o’n dad i ddwy ferch tydi, ac mae’n debyg mai nhw ofynodd iddo fo rannu’r stori fyddai o’n ei hadrodd wrthyn nhw, efo gweddill plant Cymru. Mae hynny’n amlwg yn syth – mai stori sy’n hudo a swyno efo’r llais oedd hon yn wreiddiol. Mae cryn dipyn o ailadrodd yma, bron fel cytgan mewn cân, ac o’r herwydd, dyma lyfr perffaith i unrhyw riant neu frawd neu chwaer fawr, neu nain/taid/modryb ayyb – athrawon hefyd wrth reswm, ei darllen yn uchel i blant – o unrhyw oed a deud y gwir. Mae hi’n perthyn i Gyfres Swigod sydd ar gyfer plant 9-11, ond drwy ei darllen yn uchel, allech chi fentro efo plant dipyn iau na hynny.

Mae’r clawr yn hyfryd. Faint ohonon ni sydd wedi sbio ar gymylau sy’n llifo fel ton o ewyn dros fynydd, a gweld ceffylau gwyn ynddyn nhw? Wrth gwrs bod stori neu chwedl ynddyn nhw! Ac mae Jerry Hunter wedi deud hon yn gelfydd. Mae’n dal y stori’n ei hôl nes eich bod chi fel plentyn, yn ymylu ar weiddi ‘O, tyd laen Dad! Be sy’n mynd i ddigwydd? Be ydi cyfrinach Nain?’

Oes, mae ‘na nain ynddi, sy’n prysur heneiddio, ac mae arni angen rhannu cyfrinach efo’i hwyres 9 oed, Rhian, sy’n byw ar dyddyn gwledig rhywle yn y mynyddoedd. Ond dydw i’m yn mynd i ddifetha’r stori drwy awgrymu be ydi’r gyfrinach, wrth reswm.

Mae’r arddull yn un anarferol: yn hawdd, ond eto, gyda geiriau eitha anodd weithiau, ond sydd gan amlaf yn cael eu hegluro’n syth. Mae’r awdur yma yn amlwg yn athro wrth reddf! Mi ddysgwch chi enwau adar a choed, rhigymau, darnau o gerddi a hyd yn oed rhywfaint o hanes ifaciwîs yr Ail Ryfel Byd. Mae’n defnyddio cryn dipyn o hen idiomau Cymraeg hefyd, idiomau mae o’n amlwg wedi dotio atyn nhw ac am i Gymry ifainc eu cadw’n fyw – fel “mor galed â haearn Sbaen” – rhywbeth y byddai Mam yn ei ddeud yn gyson.

Mae ‘na fersiwn Saesneg ar gael o’r llyfr hwn hefyd – ‘The Cloud Horses’, ond does gen i’m syniad pa idiomau mae o wedi eu defnyddio yn hwnnw!

Nofel annwyl a hudolus sy’n aros yn y cof.

Advertisements

7 comments on “Ceffylau’r Cymylau gan Jerry Hunter

 • Ela (9 oed bryd hynny) wedi darlllen y llyfr hwn ychydig fisoedd yn ol and dyma eu barn hi o’r llyfr ” Fe ddari fi benderfynu darllen y llyfr yma oherwydd rwyf wrth fy modd efo ceffylau. Nid oedd llawer o son am geffylau ar ddechrau’r llyfr, i ddweud y gwir roedd y ferlen fach ddim yn cael llawer o sylw gan Rhian 😦 Ond roedd bywyd Rhian yn debyg iawn i mi oherwydd bod ganddi geffyl a Nain yn byw yn yr ardd (wel mewn ty!) Roedd perthynas Rhian a’i Nain yn debyg i fi a Nain ag y ddwy ohonym yr un oed hefyd! Mae Nain hefyd yn hoff o gerdded ag yn ddoeth iawn. Roedd y stori yn llawn cymhariaethau da (rydym yn defnyddio rhain yn yr ysgol pan yn sgwennu stori). Roedd y Stori yn llawn dirgel a roeddwn ddim yn medru eu roi lawr oherwydd roeddwn eisiau gwybod am y gyfrinach! Roeddwn yn falch fod y ferlen fach wedi dod yn rhan o’r stori yn y diwedd. Llyfr da iawn :-)”

 • Diolch, Jan ac Ela. Falch iawn dy fod ti wedi mwynhau’r llyfr hefyd Ela! A ti’n iawn, ychydig iawn o son am y ferlen sydd, ynde. Felly nid llyfr ar gyfer rhywun sy’n caru ceffylau ydi hwn, wel, nid yn unig. Mae’n fwy o stori ffantasi yntydi?
  Diolch am fod y plentyn/person ifanc cynta i roi dy farn am lyfr ar y blog yma!

 • Wedi darllen y llyfr. Dwi wedi mwynhau y llyfr yn arw.Hefyd rydan ni wedi dechrau ‘Dotiwr Darllen’ gyda Bethan Gwanas yn yr Ysgol heddiw. Gret!

 • Gadael Ymateb

  Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

  Google+ photo

  You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

  w

  Connecting to %s

  %d bloggers like this: